ปลัดสธ.สั่งอภ.รื้อแผนผลิตยา

มติชน ฉบับวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม (อภ.) และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ อภ. ว่าได้ให้ อภ.กลับไปทบทวนเรื่องแผนการผลิตยาเป็นเวลา 2 สัปดาห์ แล้วกลับมาเสนอว่าจะมีแผนการผลิตต่อไปอย่างไร โดยแบ่งเป็นแผนระยะสั้นและแผนระยะ 2 ปี โดยหลักคือต้องปรับการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการและความสำคัญของยา อย่างบางตัวแม้จะเป็นผลิตภัณฑ์หลักแต่ไม่ได้สำคัญเร่งด่วน ก็อาจปรับให้มีการผลิตยาตัวอื่นที่มีความสำคัญเร่งด่วนมากกว่าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ให้ไปทบทวนด้วยว่าจะทำอย่างไรให้สามารถเปิดโรงงานยาที่รังสิตได้ภายใน 1 ปี และเดินหน้าโรงงานผลิตยาแห่งใหม่แมสโปรดักชั่น ที่พระรามหก ให้ผลิตได้เต็มกำลัง เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตยาในภาพรวมให้มากขึ้นกว่าเดิม
“การปรับแผนการผลิตนั้นเกี่ยวเนื่องจากการที่ต้องปรับปรุงโครงสร้างของโรงงานผลิตยาที่พระราม 6 ด้วย เนื่องจากเป็นอาคารเก่าและมีมานาน ซึ่งจากการตรวจโรงงาน พบว่าบางจุดยังไม่สามารถทำการปรับปรุงได้ บางจุดปรับได้ บางจุดไม่คุ้มในการที่จะปรับปรุง ก็ให้ อภ.เสนอแผนการผลิตเข้ามาจะดำเนินการอย่างไรต่อไป สำหรับการให้สหภาพฯเข้าประชุมด้วย เนื่องจากต้องการให้รับทราบว่าด้านผู้บริหารมีความคิดอย่างไร ซึ่งสหภาพฯก็เห็นด้วยกับการแก้ปัญหา และเห็นว่าคนในองค์การเภสัชกรรมต้องร่วมใจแก้ปัญหา” ปลัด สธ.กล่าว

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน การเข้าถึงยา และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร