สธ.ทุบโต๊ะเลิกแร่ใยหินตามมติครม.จี้จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4

ข่าวสด ฉบับวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

นางสมบุญ สีคำดอกแค เครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย (T-BAN) กล่าวถึงความคืบหน้าการติดตามการปฏิบัติตามมติครม. เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 ที่กำหนดให้ประเทศไทยยกเลิกแร่ใยหินทุกชนิดว่า ตนได้ทราบมาว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ส่งผลสรุปของคณะทำงานเกี่ยวกับเรื่องแร่ใยหินไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว หากเป็นจริงตนขอชื่นชมที่กระทรวงสาธารณสุขทำหน้าที่ปกป้องสุขภาพคนไทยให้พ้นจากอันตรายจากพิษภัยของแร่ใยหิน ดังนั้น จึงเหลือเพียงกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะต้องดำเนินการยกเลิกแร่ใยหินโดยด่วน นอกจากนี้ เครือข่ายทีแบนได้ไปยื่นเรื่องต่อ คสช. ซึ่ง คสช.แจ้งว่าได้ส่งเรื่องไปยัง สธ. และกระทรวงอุตสาห กรรมแล้ว ทั้งนี้ ในสัปดาห์หน้าเครือข่ายทีแบนจะไปติดตามเรื่องที่กระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป
ศ.นพ.สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า สังคมต้องร่วมกันติดตามว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการไปอย่างไร ทำไมจึงล่าช้า ซึ่งขณะนี้ทั่วโลกกำลังจับตามองไทยว่าเหตุใดมีมติ ครม.แล้ว แต่ยังยื้อเรื่องอยู่ ทั้งนี้ จะมีการประชุมเครือข่ายนักวิชาการนานาชาติ เพื่อสนับสนุนการยกเลิกแร่ใยหินในประเทศไทย เดือนพ.ย.นี้
รายงานข่าวแจ้งว่า ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาผลกระทบสุขภาพจากแร่ใยหิน ที่มี นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ. เป็นประธาน มีมติสรุปว่าให้ยืนยันยกเลิกการใช้แร่ใยหินในทุกผลิตภัณฑ์ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 โดยถือเป็นบทบาทหน้าที่ของกระทรวงที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบต่อสุขภาพประชาชน โดยเสนอให้สำนักควบคุมวัตถุอันตรายของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาแร่ใยหินเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 และให้ปรับค่ามาตรฐานของฝุ่นแร่ใยหินในที่ทำงานให้เหลือ 0.1 เส้นใยต่ออากาศ 1 ลบ.ซ.ม. จากปัจจุบันที่สูงถึง 5 เส้นใยต่ออากาศ 1 ลบ.ซ.ม. สนับสนุนเทคโนโลยีการใช้วัสดุหรือสารทดแทน และตั้งกองทุนผู้ได้รับผล กระทบจากแร่ใยหิน

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แร่ใยหิน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร