สธ.ยันเลิกใยหินหนุนคสช.ตัดสินชี้ก.อุตฯซื้อเวลา

ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ไทยโพสต์ * ปลัดสาธารณสุขยันให้เลิกใยหิน ขณะที่ ก.อุตสาหกรรมยังยื้อต่ออีก 5 ปี “ทีแบน” จี้เลิกซื้อเวลาให้ธุรกิจ หนุน คสช.เร่งตัดสินใจพร้อมให้ข้อมูล
เมื่อวันอาทิตย์ ที่เคยูโฮม มหาวิทยา ลัยเกษตรศาสตร์ เครือข่าย T-BAN จัดประ ชุมความพร้อมในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน และข้อเสนอต่อ คสช. โดย นพ.นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แจ้งว่า ได้ส่งผลสรุปจาก สธ.ให้กระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว สนับสนุนให้ยกเลิกทันที โดย นพ. ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณ สุข เพิ่งเซ็นหนังสือส่งออกไปเมื่อ 2 วันก่อน ทั้งนี้ ผลการประชุมคณะกรรมการศึกษาผลกระทบสุขภาพจากใยหิน ที่มีปลัดกระ ทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 ให้ยืนยันยกเลิกการใช้แร่ ใยหินในทุกผลิตภัณฑ์ตามมติ ครม.เมื่อ 12 เม.ย.54 โดยถือเป็นบทบาทหน้าที่ของกระ ทรวงที่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชน  ให้มาตร การเป็นไปแนวทางเดียวกับองค์การอนามัยโลก ที่สรุปว่าทางเดียวที่จะขจัดโรคที่มาจากใยหินได้คือ การยกเลิกการใช้ทุกชนิด
“โดยขอให้สำนักควบคุมวัตถุอันตรายของกรมโรงงานฯ กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาใยหินเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 และให้ปรับค่ามาตรฐานของฝุ่นใยหินในที่ทำงานให้เหลือ 0.1 เส้นใยต่ออากาศ 1 ลบ. ซม. จากปัจจุบันที่สูงถึง 5 เส้นใยต่ออากาศ 1 ลบ.ซม. สนับสนุนเทคโนโลยีการใช้วัสดุหรือสารทดแทน มาตรการป้องกันการรับสัมผัส ปรับปรุงระบบวินิจฉัย และต้องตั้งกองทุนผู้ได้รับผลกระทบจากใยหิน ส่วนผู้ แทนกระทรวงอุตสาหกรรมคงยืนยันยืดเวลา 5 ปี โดยไม่มีกำหนดว่าจะเริ่มเมื่อใด” นพ. นพพรกล่าว
นางสมบุญ สีคำดอกแค เครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย (T-BAN) กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมต้องดำเนินการยกเลิกใยหินโดยด่วน ทั้งนี้ ตามที่เครือข่ายได้ไปยื่นเรื่องต่อ คสช.นั้น คสช.แจ้งว่าได้ส่งเรื่องไปยังกระทรวงอุต สาหกรรมแล้ว เครือข่ายทีแบนพร้อมจะไป ติดตามเรื่องนี้อีกครั้งที่กระทรวงอุตสาห กรรมในวันที่ 16  สิงหาคมนี้ เพราะให้เวลากระทรวงอุตสาหกรรมมานานแล้ว  ขอให้เลิกซื้อเวลาให้ธุรกิจใยหินทำร้ายคนไทยอีกต่อไป.

 

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แร่ใยหิน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร