สธ.เดินหน้ายกเลิกแร่ใยหินหลังศึกษาผลกระทบสุขภาพจริง

มติชน ฉบับวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

คกก.ศึกษาผลกระทบสุขภาพจากแร่ใยหิน มีมติยืนยันยกเลิกการใช้แร่ใยหินทุกผลิตภัณฑ์หลังพบอันตรายต่อปอด ปลัด สธ.เตรียมเสนอ ก.อุตฯพิจารณาใยหินเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4
นางสมบุญ สีคำดอกแค เครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความคืบหน้าการติดตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 ที่กำหนดให้ประเทศไทยยกเลิกแร่ใยหินทุกชนิดว่า ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ส่งผลสรุปของคณะทำงานเกี่ยวกับเรื่องแร่ใยหินไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว หากเป็นจริง ตนขอชื่นชมที่ สธ.ทำหน้าที่ปกป้องสุขภาพคนไทยให้พ้นจากอันตรายจากพิษภัยของแร่ใยหิน ดังนั้น จึงเหลือเพียงกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะต้องดำเนินการยกเลิกใยหินโดยด่วน เครือข่ายฯได้ไปยื่นเรื่องต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้รับแจ้งว่า ได้ส่งเรื่องไปยัง สธ.และกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว สัปดาห์หน้าจะไปติดตามเรื่องที่กระทรวงอุตสาหกรรมเพราะให้เวลามานานแล้ว ขอให้ กระทรวงอุตสาหกรรมเลิกซื้อเวลาให้ธุรกิจใยหินทำร้ายคนไทยอีกต่อไป
ศ.นพ.สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า สังคมต้องร่วมกันติดตามว่าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการไปอย่างไร ทำไมการดำเนินการเรื่องนี้จึงล่าช้า ขณะนี้ ทั่วโลกกำลังจับตามองประเทศไทยว่า เหตุใด มีมติ ครม.แล้วแต่ยังยื้อเรื่องอยู่ ทั้งนี้จะมีการประชุมเครือข่ายนักวิชาการนานาชาติเพื่อสนับสนุนการยกเลิกใยหินในประเทศไทย ในเดือนพฤศจิกายนนี้
แหล่งข่าวแวดวง สธ.กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาผลกระทบสุขภาพจากแร่ใยหิน ที่มี นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ.เป็นประธานในการประชุม มีมติสรุปว่า ให้ยืนยันยกเลิกการใช้แร่ใยหินในทุกผลิตภัณฑ์ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 โดยถือเป็นบทบาทหน้าที่ของกระทรวงที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบต่อสุขภาพประชาชน เนื่องจากส่งผลร้ายต่อปอดและนำไปสู่โรคมะเร็งได้ โดยเสนอให้สำนักควบคุมวัตถุอันตรายของกรมโรงงานพิจารณาใยหินเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 และให้ปรับค่ามาตรฐานของฝุ่นใยหินในที่ทำงานให้เหลือ 0.1 เส้นใยต่ออากาศ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร (ลบ.ซม.) จากปัจจุบันที่สูงถึง 5 เส้นใยต่ออากาศ 1 ลบ.ซม. สนับสนุนเทคโนโลยีการใช้วัสดุหรือสารทดแทน มาตรการป้องกันการรับสัมผัส ปรับปรุงระบบวินิจฉัย และตั้งกองทุน ผู้ได้รับผลกระทบจากใยหิน

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แร่ใยหิน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร