แม่วัยใสเพิ่มขึ้นทุกปีสื่อลามกออนไลน์ตัวกระตุ้น

โลกวันนี้ ฉบับวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สาธารณสุข : สธ. พบเด็กไทยท้องก่อนวัยอันควรเพิ่มขึ้น โดยสื่อลามกออนไลน์ตัวกระตุ้นเร่งให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ส่งผลปัญหาแม่วัยใสปีละกว่า 130,000 คน  แนะผู้ปกครองสร้างภูมิคุ้ม กันและเป็นตัวอย่างที่ดี
พญ.พรรณพิมล วิปุลากร โฆษกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงสถานการณ์ปัญหาในกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่นไทยว่า ปัญหาที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้คือ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งข้อมูลของกรมอนามัยเมื่อปี 2555 พบว่ามีแม่วัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ถึง 131,400 คน สูงเป็นอันดับ 2 ของภูมิภาคอาเซียน รองจากประเทศลาว และพบปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสูงถึง 260,000 คน/ปี ส่งผลกระทบตามมามากมาย ทั้งเสียโอกาสเรียนหนังสือ ภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู และผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
“พบว่าวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุน้อยลง จากอายุ 15-16 ปี เมื่อ ปี 2545-2552 ลงมาเริ่มที่อายุ 12-15 ปี เมื่อปี 2554 และที่สำคัญคือ เด็กแตกหนุ่มแตกสาวเร็วขึ้นกว่าเมื่อก่อน เด็กหญิงมีรอบเดือนครั้งแรกอายุ 12-13 ปี จากเดิมเริ่ม 13-14 ปี จึงมีความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และ เกิดปัญหาตามมาภายหลัง”
พญ.พรรณพิมลกล่าวย้ำว่า ผู้ปกครอง สังคม ต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องนี้ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกรมอนามัย กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเข้มแข็งยิ่งขึ้น
ด้าน พญ.ทิพาวรรณ บูรณสิน จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ประจำสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กล่าวว่า ห่วงปัญหาสื่อลามกออนไลน์ซึ่งมีมากขึ้น กลุ่มที่เข้าถึงสื่อเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่มีความอยากรู้อยากลอง จากการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายและพัฒนาการในเรื่องเพศจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน ทำให้เริ่มมีความรู้สึกหรือมีความต้องการทางเพศ หากได้รับการกระตุ้นจากสื่อลามกที่เข้าถึงง่ายจากอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือหรือคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ ทุกเวลา และถ้าหมกมุ่นให้ความสนใจกับสิ่งเหล่านั้นมากกว่าการเรียน ผลกระทบที่ตามมาคือผลการเรียนตกต่ำลง รวมทั้งยังเสี่ยงเกิดอาชญากรรมทางเพศ หรือมีความเสี่ยงจะถูกคุกคามทางเพศ มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ติดโรคทางเพศสัมพันธ์ ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ไปจนถึงการทำแท้ง

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ท้องไม่พร้อม และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร