ชงออกกฎห้ามนำเข้ายาสูบ

ข่าวสด ฉบับวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า แนวทางการควบคุมการบริโภคยาสูบที่ได้ผล ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) สนับสนุนให้ประเทศสมาชิก ปรับอัตราภาษียาสูบอย่างต่อเนื่อง โดยมาตรการต่างๆ ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ จำเป็นต้องปรับอย่างต่อเนื่องและให้ครอบคลุม เช่น เรื่องบารากู่ บุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันการควบคุมยังไม่เข้าตามพ.ร.บ.ใดๆ ทำให้ปัจจุบันกรมศุลกากรควบคุมได้เพียงแต่ จัดให้เข้าข่ายห้ามนำเข้าเนื่องจากเป็นอุปกรณ์แบตเตอรี่ได้เท่านั้น ดังนั้น การผลักดันให้สามารถออกประกาศให้สินค้าประเภทดังกล่าว เป็นสินค้าห้ามนำเข้าในราชอาณาจักรไทย โดยวางกรอบให้รวมไปถึงอุปกรณ์ด้วย ไม่เฉพาะควบคุมนิโคตินเพียงอย่างเดียว จะเป็นวิธีแก้ปัญหาดังกล่าวได้
นพ.นพพรกล่าวว่า กรมควบคุมโรคได้เข้าหารือกับกรมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อขอให้ประกาศให้สินค้าประเภทบารากู่ บุหรี่ไฟฟ้า เป็นสินค้าห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งหากสามารถออกประกาศได้ ก็จะทำให้การควบคุมสินค้าดังกล่าวทำได้อย่างเต็มที่ จากปัจจุบันที่ไม่สามารถจัดการได้ ทั้งนี้ บุหรี่ไฟฟ้านั้น ถือเป็นสินค้าที่ใส่นิโคตินชนิดน้ำ ปริมาณการได้รับนิโคตินมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับตัวผู้สูบ หากได้รับนิโคตินสูงจะส่งผลต่อการทำงานของหัวใจ ส่วนบารากู่นั้น พบว่ามักสูบแบบวนกันสูบ ซึ่งทำให้เสี่ยงติดไวรัสตับอักเสบ เพราะถือเป็นโรคที่ติดต่อง่ายและรักษาหายยาก หากปล่อยให้เรื้อรังจะทำให้เกิดโรคมะเร็งตับ

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน บุหรี่/ยาสูบ/เหล้า และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร