พม.เตรียมเสนอกฎหมายอุ้มบุญ

โลกวันนี้ ฉบับวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สาธารณสุข : น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริหารสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีหญิงไทยอุ้มบุญแทนสามีภรรยาชาวออสเตรเลียว่า ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการยืนยันข้อมูลจากทีมที่ทำการตรวจสอบติดตามในเรื่องนี้ เนื่องจากได้รับเบาะแสจากหลายด้าน หลังจากทราบคร่าวๆว่าสถานพยาบาลที่ให้บริการเป็นที่ใด แต่ต้องขอเวลาตรวจสอบความถูกต้องจากข้อมูลที่ได้ทั้งหมด ซึ่งคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้จะสามารถระบุสถานพยาบาลและแพทย์ที่เกี่ยวข้องในกรณีนี้ได้อย่างชัดเจน จากนั้นจะมีการส่งเรื่องให้แพทยสภาพิจารณาลงโทษ ตั้งแต่ภาคทัณฑ์หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อไป
ด้านนายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า กระทรวงเตรียม เสนอเรื่องให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คชส.) พิจารณา เพราะถือว่าการอุ้มบุญเป็นปัญหาการค้ามนุษย์ประเภทหนึ่งในเชิงธุรกิจ โดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้คือ การคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ และแก้ปัญหาถึงความเป็นผู้ปกครองเด็กที่เกิดออกมา เพื่อให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพต่างๆกับเด็ก รวมถึงการห้ามมิให้มีการรับจ้างตั้งครรภ์แทน และห้ามทำการเป็นคนกลางหรือนายหน้าจัดให้มีการรับตั้งครรภ์แทน
ทั้งนี้ ร่างกฎหมายเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์นี้จะเอื้อประโยชน์ต่อผู้มีบุตรยาก หรือผู้ที่มีร่างกายไม่พร้อมแต่อยากมีบุตร โดยผู้ที่ตั้งครรภ์แทนจะต้องเป็นบุคคลตามคำแนะนำของแพทย์ ซึ่งควรเป็นพี่น้อง ญาติ หรือคนใกล้ชิดที่ไว้ใจได้ เพื่อความผูกพัน ความรับผิดชอบ และทุกขั้นตอนต้องผ่านกระบวนการวินิจฉัยด้วยเหตุผลทางการแพทย์ที่รอบคอบ นอกจากนี้กฎหมายระบุชัดถึงพ่อแม่เจ้าของเซลล์สืบพันธุ์ที่ให้ผู้อื่นตั้งท้องแทนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ไม่ว่าเด็กที่เกิดออกมาจะมีความผิดปรกติหรือไม่

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทั่วไป และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร