สธ.ประกาศ’แร่ใยหินวัตถุอันตรายประเภท 4′

บ้านเมือง ฉบับวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายต่อต้านแร่ใยหินแห่งประเทศไทย T-BAN จัดประชุมเรื่อง มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน และข้อเสนอต่อ คสช. โดย น.พ.นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า คณะกรรมการศึกษาผลกระทบสุขภาพจากใยหิน ที่มี น.พ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน มีมติสรุปว่าให้ยืนยันยกเลิกการใช้แร่ใยหินในทุกผลิตภัณฑ์ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามผลสรุป ส่งให้กระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว โดยเสนอให้สำนักควบคุมวัตถุอันตรายของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาแร่ใยหินเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 และให้ปรับค่ามาตรฐานของฝุ่นแร่ใยหินในที่ทำงานให้เหลือ 0.1 เส้นใยต่ออากาศ 1 ลบ.ซม. จากปัจจุบันที่สูงถึง 5 เส้นใยต่ออากาศ 1 ลบ.ซม. สนับสนุนเทคโนโลยีการใช้วัสดุหรือสารทดแทน และตั้งกองทุนผู้ได้รับผลกระทบจากแร่ใยหิน
ด้านนางสมศรี สุวรรณจรัส ผู้อำนวยการสำนักควบคุมวัตถุอันตราย ในฐานะตัวแทนจากกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ในการยกเลิกแร่ใยหินนั้น ทางกระทรวงอุตสาหกรรมมีแผนดำเนินการในส่วนนี้อยู่แล้วแต่ต้องคำนึงถึงผลกระทบรอบด้าน ซึ่งทางกระทรวงเองยืนยันว่า การยกเลิกจะต้องให้ทุกฝ่ายมีความพร้อมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นแผนในระยะ 5 ปี โดยยังไม่ได้มีการกำหนดว่าจะเริ่มเมื่อใด
ขณะที่ นางสมบุญ สีคำดอกแค ผู้ประสานงาน เครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย (T-BAN) กล่าวว่า ตนขอชื่นชมที่กระทรวง สธ. ทำหน้าที่ในการปกป้องสุขภาพคนไทยให้พ้นจากอันตรายจากพิษภัยของแร่ใยหินแตกต่างสิ้นเชิง จากกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะยืดอีกห้าปีโดยไม่รู้จะเริ่มเมื่อใด กระทรวงอุตสาหกรรมต้องดำเนินการยกเลิกใยหินโดยด่วน ทั้งนี้ ตามที่เครือข่ายได้ไปยื่นเรื่องต่อ คสช. นั้น ทาง คสช. แจ้งว่า ได้ส่งเรื่องที่เครือข่ายฯ ไปติดตามให้ดำเนินการเรื่องนี้ไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว เครือข่ายทีแบนพร้อมจะไปติดตามเรื่องนี้อีกครั้งที่กระทรวงอุตสาหกรรมในวันที่ 16 สิงหาคม เพราะให้เวลากระทรวงอุตสาหกรรมมานานแล้ว ขอให้อุตสาหกรรมเลิกซื้อเวลาให้ธุรกิจใยหินทำร้ายคนไทยอีกต่อไป

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แร่ใยหิน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร