‘หมอประเสริฐ’ชงสธ.ประกาศอีโบลาเป็น’โรคติดต่ออันตราย’

กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557
“หมอประเสริฐ”ชงสธ.ประกาศอีโบลาเป็น “โรคติดต่ออันตราย” หวัง เพิ่มอำนาจกักกันตัวคนต้องสงสัยป่วยแม้ไม่เต็มใจ เฝ้าระวังคนมีไข้จากกินี ไลบีเรีย เซียร์ราลีโอน ไนจีเรีย ด้าน”บังแก้ว”ยันไม่พบคนไทยติดเชื้ออีโบลาในแอฟริกา กำชับทูต-กงสุลใหญ่ติดตามสถานการณ์-มาตรการป้องกันอย่างใกล้ชิด
ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ประธานคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการและยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ แถลงภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ว่า คณะอนุกรรมการฯ สนับสนุนและเสนอให้มีการประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นโรคติดต่ออันตราย ซึ่งจะมีประโยชน์ในการดำเนินการควบคุมหรือป้องกันโรค เนื่องจากมีอำนาจตามกฎหมายในการที่จะกักกันตัวผู้ป่วย ผู้สัมผัสโรคและผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยและต้องสงสัยจำเป็นต้องมีการติดตามตัวเฝ้าระวัง
“หากไม่มีการประกาศเป็นโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมาย จะไม่สามารถดำเนินการกักตัวได้หากบุคคลนั้นไม่สมัครใจ เพราะจะเป็นการละเมิดสิทธิคนที่เดินทาง โดยจากนี้กรมควบคุมโรค(คร.) จะต้องเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมว.สธ.) เพื่อลงนามในประกาศและมีผลบังคับใช้เมื่อประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา”
ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ กล่าวว่า การออกประกาศดังกล่าวเป็นการเตรียมการความพร้อม เฝ้าระวังและติดตามคนที่เดินทางมาจาก 3 ประเทศที่มีการระบาด ไม่ได้หมายความว่าจะมีโรคนี้ในไทย อาจไม่พบผู้ป่วยในไทยก็ได้ เป็นการเตรียมความพร้อม ซึ่งคณะอนุกรรมการฯได้พิจารณาอย่างละเอียดแล้วก่อนที่จะมีการเสนอให้อีโบลาเป็นโรคติดต่ออันตราย โดยเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นมากกว่าที่จะห่วงว่าจะประชาชนจะแตกตื่นจากการประกาศดังกล่าว”
ทั้งนี้ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2523 แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ โรคติดต่อ โรคติดต่อร้ายแรง และโรคติดต่อต้องแจ้งความ ส่วนตัวประเมินว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อโรคนี้น้อย อย่างไรก็ตาม โรคนี้เป็นโรคสากล เมื่อมีการเดินทางไปมาระหว่างประเทศอยู่เสมอก็ไม่มีอะไรที่ 100% และการแพร่เชื้อ ยังเป็นระยะที่มีอาการของโรค หากไม่มีอาการจะยังไม่แพร่เชื้อ โดยมีระยะฟักตัว 2-21 วัน อาการจะเป็นไข้ อ่อนเพลีย อาเจียน ท้องเสีย และเลือดออก
ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ กล่าวอีกว่า คณะอนุกรรมการฯ ยังมีข้อเสนอแนะให้ใช้ชื่อโรคอย่างเป็นทางการว่า โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เรียกสั้นว่า โรคอีโบลา (Ebola virus disease) ส่วนการกำหนดพื้นที่ที่มีการระบาดเพื่อดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างรวดเร็วในทางสาธารณสุข ให้ถือเกณฑ์ตามองค์การอนามัยโลก ซึ่งขณะนี้มี 3 ประเทศ คือ กินี ไลบีเรีย และเซียร์ราลีโอน ส่วนในประเทศไนจีเรียยังไม่รวมเป็นพื้นที่ระบาด เนื่องจากเป็นผู้ป่วยที่เดินทางไปจากไลบีเรีย
นอกจากนี้ เกณฑ์การวินิจฉัย รักษา ควรดูเกณฑ์รายละเอียดเพิ่มขึ้น เช่น ไข้ ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง มีอาการเข้าได้กับโรคอีโบลา มีประวัติสัมผัสโรคและเกล็ดเลือดต่ำ อีกทั้งเสนอให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และมหาวิทยาลัย ประสานความร่วมมือของเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการในประเทศ และร่วมกันจัดทำแนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็วตามมาตรฐานสากล
ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ กล่าวด้วยว่า มาตรการควบคุมโรคของไทย คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าควรติดตามสถานการณ์และประสานความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกอย่างใกล้ชิด เฝ้าระวังในผู้ที่มีไข้และเดินทางมาจากกินี ไลบีเรีย เซียร์ราลีโอน และไนจีเรีย โดยคัดกรองที่ด่านควบคุมโรคท่าอากาศยาน โดยติดตามอาการจนครบ 21 วัน ส่วนในสัตว์มีการเฝ้าระวังในสัตว์เช่นกัน รวมทั้ง เตรียมพร้อมด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งในคนและในสัตว์ เตรียมด้านการรักษาพยาบาลและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ แนะนำผู้เดินทาง และประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ
อนึ่ง สำหรับโรคติดต่อที่ประเทศไทยประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายแล้ว มี 5 โรค ได้แก่ อหิวาตกโรค กาฬโรค ซาร์ส ไข้ทรพิษ และไข้เหลือง ส่วนโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาไม่เคยมีการประกาศให้เป็นโรคติดต่อชนิดใดมาก่อน เนื่องจากประเทศไทยไม่เคยมีการพบโรคอีโบลา
กต.ไม่พบคนไทยในแอฟริกาติดอีโบลา
กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก ว่า ทางกระทรวงฯ ได้ขอให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยที่อยู่ในประเทศในทวีปแอฟริกา ติดตามข่าวสารการระบาดอย่างใกล้ชิด รวมถึงแจ้งให้ชุมชนไทยในประเทศนั้นๆ และอาณาเขตได้รับทราบ อีกทั้งมีมาตรการเฝ้าระวังและตรวจตราผู้มาขอรับการตรวจลงตราที่สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ไทยอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ในประเทศนั้นๆ
ล่าสุดสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงดาการ์ประเทศเซเนกัล รายงานว่ายังไม่พบการติดเชื้อในหมู่คนไทยในประเทศกินี เซียร์ราลีโอน ไลบีเรีย และไนจีเรีย ส่วนคนไทย 19 คนที่เป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยฯ รวมถึงมีครอบครัวของคนไทยที่สมรสกับคนไทยในฝรั่งเศส ซึ่งส่วนใหญ่ออกจากเซเนกัลไปพำนักที่ฝรั่งเศสหรือที่ประเทศไทยแล้วตั้งแต่เดือน ก.ค.ที่ผ่านมา สำหรับประเทศกินีและเซียร์ราลีโอน ไม่มีคนไทยพักอาศัย ขณะที่ไลบีเรียมีเจ้าหน้าที่คนไทย 1 คน ทำงานที่หน่วยงานรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ และมีเด็กลูกครึ่งไทย-ไลบีเรีย อีก 3 คน
กระทรวงการต่างประเทศได้สั่งการให้คณะผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประสานกับองค์การอนามัยโลกเพื่อติดตามข้อมูลการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิด รวมถึงมาตรการเกี่ยวกับการป้องกัน โดยในชั้นนี้องค์การอนามัยโลกยังไม่ได้ออกประกาศจำกัดการเดินทางเข้า-ออกประเทศที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน HA และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร