คสช.แถลงตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

โพสต์ทูเดย์ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557
คสช.แถลงตั้ง “เขตสุขภาพเพื่อประชาชน”กระจายอำนาจลงพื้นที่ปฏิรูปสุขภาพทั้งระบบเน้นทำงานร่วมกัน หาข้อสรุป5ประเด็น

วันที่ 8 ส.ค. ที่อาคารสุขภาพแห่งชาติ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

พล.ร.อ.ณรงค์ แถลงข่าวภายหลังการประชุม ระบุว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดตั้ง “เขตสุขภาพเพื่อประชาชน” เพ่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ทั้งนี้ อ้างอิงจากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ข้อที่ 6.8 โดยจะเน้นการบูรณาการทุกหน่วยงานด้านสุขภาพ เพื่อสร้างกลไกทำงานด้านสุขภาพ และปฏิรูประบบสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ ยืนยันว่า คสช.พร้อมสนับสนุนเขตสุขภาพเพื่อประชาชน และผลักดันทุกข้อเสนอจากประชาชนให้เกิดขึ้นโดยเร็ว

นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ประธานคณะทำงานเพื่อจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน และอดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า เขตสุขภาพเพื่อประชาชน จะเน้นปฏิรูปเชิงพื้นที่ โดยเน้น 2 ประเด็นใหญ่ได้แก่ 1.เพิ่มสุขภาวะให้กับประชาชน และ 2.ต้องงลดความเหลื่อมล้ำจากที่เป็นอยู่ รวมถึงเน้นเชื่อมโยง บูรณาการ ทุกหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น สธ. มหาวิทยาลัย ภาคประชาชน รวมถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการทำงานร่วมกัน โดยไม่ติดกับโครงสร้างหน่วยงานราชการแบบเดิม และเน้นการมีส่วนร่วมมากกว่า ทั้งนี้ คณะทำงาน จะมีภาคส่วนที่กหลากหลายเพื่อออกแบบว่าจะปฏิรูประบบสุขภาพ หรือดำเนินการอย่างไร ให้เกิดประโยชน์กับประชาชน

นพ.ณรงค์ศักดิ์ กล่าวอีกว่า ประเด็นสำคัญ ที่เขตสุขภาพเพื่อประชาชนจะดำเนินการได้แก่ 1.สร้างเสริมสุขภาพ 2.ป้องกันด้านระบาดวิทยา 3.พัฒนาระบบบริการระดับอำเภอ โดยจัดรูปแบบการบริหาร รวมถึงประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ อย่างไร้รอยต่อ รวมถึงพัฒนาระบบการจัดการการเงินการคลัง 4.การจัดการกำลังคนในแต่ละพื้นที่ให้ครบถ้วน และ 5.การปฏิรูปการอภิบาลระบบสุขภาพและการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ซึ่งจะเน้นเรื่องการกระจายอำนาจ ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการมากขึ้น

ขณะที่ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดสธ. กล่าวว่า แนวทางเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ตรงกับบบาทของสธ. และการบริหารงานร่วมกัน จะลดความซับซ้อน รวมถึงกลไกนี้จะสามารถบอกได้ด้วยว่า ประชาชนต้องการอะไร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพทั้งหมดควรทำอะไรบ้าง ซึ่งจะเป็นพันธะผูกพันให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติต่อไป และจะเกิดประโยชน์ สร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นที่ได้มากขึ้น

“ก่อนหน้านี้ อาจมีคนวิจารณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข มีอำนาจมากเกินไป และมีความแข็งตรึง แต่เมื่อมีกลไกเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เราก็ยินดีกระจายให้ ซึ่งหลังจากนี้ จะมีการพัฒนากลไกร่วมกันว่า จะร่วมงานกันอย่างไร ให้ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด” นพ.ณรงค์กล่าว

นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ในคณะทำงานจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน จะมีภาคประชาสังคม ภาควิชาการ เพิ่มเติมจากส่วนราชการ และหน่วยงานชองรัฐ เพื่อตอบโจทย์ข้อกังวลของกลุ่มต่างๆ ที่ตั้งข้อสังเกตก่อนหน้านี้ โดยกลไกทั้งหมดจะชัดเจน ก่อนที่จะจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในเดือน ธ.ค. ทั้งนี้ ยืนยันว่า ไม่เน้นเรื่องการรวบอำนาจ หรือรวบทรัพยากร ไว้ที่เขตเพียงอย่างเดียว แต่จะเน้นการหาฉันทามติจากประชาชนมากกว่า

ที่มา : http://www.posttoday.com

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน เขตสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร