เตรียมเข้าพบคสช.จี้เลิกใช้”แร่ใยหิน”ข่ายต้านจวกอุตฯยื้อเวลาไร้กำหนด

แนวหน้า ฉบับวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ความคืบหน้าหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งผลสรุปของคณะทำงานเกี่ยวกับเรื่องแร่ใยหิน มาให้ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีมติขอให้ ยกเลิกการใช้แร่ใยหินในทุกผลิตภัณฑ์ ทันที ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ วันที่ 12 เมษายน 2554 พร้อมเสนอ ให้สำนักควบคุมวัตถุอันตรายกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาให้ใยหินเป็นวัตถุอันตรายชนิด ที่ 4 และให้ปรับค่ามาตรฐานของฝุ่นใยหินในที่ทำงานให้เหลือ 0.1 เส้นใย ต่ออากาศ 1 ลบ.ซม. จากปัจจุบันที่สูงถึง 5 เส้นใยต่ออากาศ 1 ลบ.ซม. และสนับสนุนเทคโนโลยีการใช้วัสดุหรือ สารทดแทน มาตรการป้องกันการรับสัมผัส ปรับปรุงระบบวินิจฉัย รวมไปถึงต้องจัดกองทุนผู้ได้รับผลกระทบจากแร่ใยหินนั้น
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม นางสมบุญ สีคำดอกแค ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย หรือ ทีแบน (T-BAN) กล่าวว่า ขอชื่นชมกระทรวงสาธารณสุข ที่ทำหน้าที่ในการปกป้องสุขภาพคนไทยให้พ้นจากอันตรายจากแร่ใยหิน ขณะเดียวกันขอตำหนิกระทรวงอุตสาหกรรมที่ยืนยันว่าจะต้องใช้เวลาอีก 5 ปี แต่ยังไม่ระบุว่า จะเริ่มเมื่อใด ซึ่งที่ผ่านมา เครือข่ายฯ ได้ไปยื่นเรื่องต่อทางคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ (คสช.) โดยทาง คสช.บอกว่า ได้ส่งเรื่องให้กระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินการแล้ว แต่เมื่อเครือข่ายฯ ไปติดตามเรื่องนี้อีกครั้งที่กระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา ก็ได้รับคำตอบแค่ว่าได้ส่งแผนงดนำเข้าและยกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์แร่ใยหินไปให้ คสช.แล้ว
นางสมบุญ กล่าวต่อไปว่า ดังนั้น ทางเครือข่ายฯ จึงเตรียมที่จะเดินทาง ไปพบ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ในฐานะหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจของ คสช. เพื่อติดตามสอบถามความคืบหน้าการ จัดทำแผนงดนำเข้าและยกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์แร่ใยหินของกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าจะมีมาตรการดำเนินการ ในเรื่องนี้ต่อไปอย่างไร ซึ่งจะสรุป วันเวลาที่จะเดินทางไปอีกครั้ง ทั้งนี้ ขอเรียกร้องให้กระทรวงอุตสาหกรรม เห็นแก่สุขภาพของคนไทย เลิกซื้อเวลาให้ภาคธุรกิจได้แล้ว เพราะตลอด 70 ปี ที่ผ่านมา คนไทยต้องตายด้วยโรคมะเร็งจากแร่ใยหินจำนวนมาก จึงต้องเสนอยกเลิกการใช้แร่ใยหินโดยทันที และต้องเสนอเรื่องไปยัง คสช. และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เพื่อเร่งรัดออกกฎหมายบังคับใช้โดยด่วน
นางสมบุญกล่าวด้วยว่า ขณะนี้ประเทศเพื่อนบ้านของไทยได้ประกาศยกเลิกการใช้แร่ใยหินแล้ว ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง หรือแม้กระทั่งลาวที่อยู่ระหว่างทำแผนดำเนินการ ส่วนในประเทศไทยนั้น ทางเครือข่ายฯ ก็ได้พยายามผลักดันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุด คือการจัดประชุมความพร้อมในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง “มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน และข้อเสนอต่อ คสช.” ที่เคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา
ทางด้าน ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกและองค์การ แรงงานระหว่างประเทศ รวมถึงองค์กร ระหว่างประเทศที่สำคัญ อาทิ เครือข่าย นักวิชาการโลกคอลลีเจียมรามาสสินิ ธนาคารโลก คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านอาชีวอนามัย สมาคมระบาดวิทยา ฯลฯ ได้แนะนำให้ยกเลิกการใช้ใยหินทุกประเภท เนื่องจาก เป็นสารก่อมะเร็ง และขณะนี้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกกำลังจับตามองประเทศไทยอยู่ ทั้งนี้จะมีการประชุมเครือข่าย นักวิชาการนานาชาติเพื่อสนับสนุนการยกเลิกแร่ใยหินในประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายนนี้

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แร่ใยหิน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร