ยันสธ.เขต ใช้พื้นที่เดิม ไม่สร้างใหม่

ไทยโพสต์ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557
สธ.ยันตั้งสำนักงานสาธารณสุขเขตไม่ต้องสร้างสำนักงานใหม่ อาศัยพื้นที่ทำงานเดิมของ สสข. พร้อมร่างประกาศตั้ง ผอ.สำนักงานเขต คาดเสร็จใน 1-2 สัปดาห์
นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงข้อสงสัยกรณีการตั้งสำนักงานสาธารณสุขเขต (สสข.) จากการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ โดยแบ่งออกเป็น 12 เขต และ 1 เขต กทม. ว่า ยืนยันว่าไม่มีการสร้างสำนักงานขึ้นมาใหม่ แต่จะใช้ออฟฟิศของสำนักงานสาธารณสุขเขต (สสข.) เดิมเพียง 1-2 ห้อง ก็สามารถทำงานได้ ทั้งนี้จากเดิมการตั้ง สสข.จัดเป็นเพียงโครงสร้างภายในของ สธ.เท่านั้น บุคลากรในการทำงานแต่ละเขตมีราว 20-40 คน อยู่ที่ประมาณงาน อาศัยการเกลี่ยบุคลากรมาทำงาน บางส่วนเกลี่ยมาจากส่วนกลางของ สธ. ซึ่งปลัด สธ.อยากให้เกลี่ยจากส่วนนี้ลงไปเพื่อเป็นการกระจายอำนาจลงไป อย่างไรก็ตาม ปีนี้จะทำให้โครงสร้างดังกล่าวมีความชัดเจนขึ้นภายใต้กฎกระทรวง ซึ่งจะทำให้บุคลากรที่มาทำงานมีความมั่นคงในหน้าที่การงานและความก้าวหน้า โดยใช้ออฟฟิศเดิมที่มีอยู่ ไม่ได้เป็นการสร้างออฟฟิศใหม่แต่อย่างใด
นอกจากนี้ จะมีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขเขตด้วย ซึ่งกำลังร่างอยู่ คาดว่าจะเสร็จในอีก 1-2 สัปดาห์ เป็นการแบ่งอำนาจปลัด สธ.มา โดยมีอำนาจเหนือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั้งนี้ จะทำหน้าที่เป็นเลขานุการในคณะกรรมการเขตสุขภาพแต่ละเขตมีหน้าที่ชงเรื่องต่างๆ เข้าสู่บอร์ด ตามทิศทางการบริหารงานจากคณะทำงานออกแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติอนุมัติในหลักการ เปรียบเสมือนบอร์ดใหญ่อีกทีหนึ่ง
“การทำงานขณะนี้จะเรียกว่าเขตสุขภาพ ไม่ใช่เขตบริการสุขภาพอีกต่อไป เนื่องจากที่ผ่านมาจะขับเคลื่อนเฉพาะงานบริการเท่านั้น แต่ปีนี้ได้ปรับรูปโฉมใหม่ ขยายขอบเขตหน้าที่ให้ครบ 5 มิติ ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค บริหารงานผ่านคณะกรรมการที่มีตัวแทนจากทุกภาคส่วน ทั้ง สธ. นักวิชาการ บุคลากรสาธารณสุขแต่ละวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย กองทัพ ภาคเอกชน ท้องถิ่น และประชาชน ซึ่งการขยายขอบเขตหน้าที่ก็จะช่วยให้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบได้ง่ายขึ้น” นพ.วชิระกล่าว.

ที่มา : http://www.thaipost.net

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน เขตสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร