รายงาน: สแกนรายชื่อผู้เข้าชิงเก้าอี้สปช. โค้งสุดท้ายก่อนปิดหีบรับสมัคร

มติชน ฉบับวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
เมื่อเข้าสู่ช่วงท้ายๆ ของการเปิดรับเสนอรายชื่อสมาชิก สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ปรากฏว่า องค์กรนิติบุคคลต่างๆ ทยอยเสนอชื่อเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทำเอาเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กกต.ซึ่งทำหน้าที่ฝ่ายธุรการนั้นมือระวิง คีย์ข้อมูลกันแทบไม่ทัน
โดยจำนวนผู้ที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหา สปช. ล่าสุด นับตั้งแต่เปิดให้รับเสนอชื่อมาตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม จนถึงวันที่ 29 สิงหาคม นั้น ยอดรวม 15 วัน มีจำนวนทั้งสิ้น 4,261 คน แบ่งเป็น เสนอชื่อตามความเชี่ยวชาญ 11 ด้านการปฏิรูป 2,123 คน เสนอชื่อในส่วนจังหวัด 2,138 คน
เริ่มจากด้านการเมือง อาทิ สมาคมอาสาสมัครพยาบาลและสวัสดิการชุมชนชายแดนใต้ เสนอชื่อ พล.ร.อ.สุรินทร์ เริงอารมณ์ อดีตรอง ผบ.สส. มูลนิธิส่งเสริมนโยบายการศึกษา เสนอชื่อ นายชัยอนันต์ สมุทวณิช อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและอดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีสมัย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ พรรคภูมิใจไทย เสนอชื่อ นายชัย ชิดชอบ อดีตประธานรัฐสภา พรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย เสนอ ชื่อ นายดำรงค์ พิเดช หัวหน้าพรรค พรรคชาติพัฒนา เสนอชื่อ พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร อดีตรองหัวหน้าพรรค กกต.เสนอชื่อ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เสนอชื่อ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ป.ป.ช.เสนอชื่อ นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการ ป.ป.ช. มูลนิธิสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย เสนอชื่อ นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีวิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มูลนิธิวีพีเอธรรมศาสตร์เสนอชื่อ นายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีต ส.ว.สรรหา เข้าสรรหาด้านการเมือง มูลนิธิ 14 ตุลา เสนอชื่อ นายประสาร มฤคพิทักษ์ อดีต ส.ว.สรรหา สมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย เสนอชื่อ พล.ร.อ.สุรศักดิ์ ศรีอรุณ อดีต ส.ว.สรรหา
ด้านบริหารราชการแผ่นดิน อาทิ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เสนอชื่อ พล.ร.อ.ประเสริฐ บุญทรง อดีต ผบ.ทร. สมาคมข้าราชการบำนาญมหาดไทย เสนอชื่อ นายประสงค์ศักดิ์ บุญเดช อดีต ส.ว.สรรหา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เสนอชื่อ นายพิทูร พุ่มหิรัญ อดีตเลขาธิการสภา ผู้แทนราษฎร สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เสนอชื่อ นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ กรรมการ กสม. มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ เสนอชื่อ พล.อ.อ.มนัส รูปขจร น้องชาย พล.ต.มนูญกฤต รูปขจร อดีตประธานวุฒิสภา
ส่วนด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อาทิ ป.ป.ช. เสนอชื่อ นายวิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. มูลนิธิร่มฉัตร เสนอชื่อ นายวันชัย สอนศิริ อดีต ส.ว.สรรหา สมาคมผู้ประกอบการต่อต้านยาเสพติด เสนอชื่อ พล.ต.ต.อำนวย นิ่มมะโนปฏิบัติราชการรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล มูลนิธิสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย เสนอชื่อ นายคำนูณ สิทธิสมาน อดีต ส.ว.สรรหา สำนักงาน กกต.เสนอชื่อ นายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ กกต. มหาวิทยาลัยรามคำแหง เสนอชื่อ นายเสรี สุวรรณภานนท์ อดีตนายกสภาทนายความ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ขณะที่ด้านการปกครองท้องถิ่น อาทิ มูลนิธิคนไทยรักษ์แผ่นดิน เสนอชื่อ พ.ต.อาณันย์ วัชโรทัย อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เสนอชื่อ คุณหญิง ณัษฐนนท ทวีสิน อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสนอชื่อ นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ เสนอชื่อ นายพงศ์โพยม วาศภูติ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า เสนอชื่อ คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา อดีตผู้ว่าการการตรวจเงินแผ่นดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง เสนอชื่อ นายฐิระวัตร กุลละวณิชย์ อดีตอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองด้านการศึกษา อาทิ กองบัญชาการกองทัพไทย เสนอชื่อ พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก เสนอชื่อ นายสมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาเสนอชื่อ นางจรวยพร ธรณินทร์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาฯ และ น.ส.ดิษยา รัตนากร ประธานมูลนิธิวิจัยประสาท ในพระบรมราชูปถัมภ์
ด้านเศรษฐกิจ อาทิ สมาคมนักเรียนเก่าเนเธอร์แลนด์ เสนอชื่อ นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เสนอชื่อ นายวีระพงษ์ วงศ์แหวน ประธานสหภาพแรงงานฯ สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เสนอชื่อ นายวิเชียร พวงลำเจียก นายกสมาคมฯ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสนอชื่อ นายวิชัย เบญจรงคกุล นายกสมาคมฯ
ด้านพลังงาน อาทิ สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย สำนักงานกรุงเทพ เสนอชื่อ พล.ต.ท.สมยศ ดีมาก อดีต ส.ว.สรรหา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เสนอชื่อ นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการ สถาบันฯ กระทรวงพลังงาน เสนอชื่อ นายคุรุจิต นาครทรรพ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และ นายศิริศักดิ์ วิทยอุดมมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เสนอชื่อ นายพรายพล คุ้มทรัพย์ อ.เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นายอำนวย ทองสถิต อดีตอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาทิ มูลนิธิเก่งกาจโหราศาสตร์ เสนอชื่อ นายเก่งกาจ จงใจพระ นักโหราศาสตร์ชื่อดัง มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลจังหวัดนนทบุรี เสนอชื่อนางภรณี ลีนุตพงษ์ อดีตรองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เสนอชื่อ นายพิสิษฐ์ ณ พัทลุง ประธานมูลนิธิ มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย เสนอชื่อ นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ เสนอชื่อ นาย นิมิตร์ เทียนอุดม และ น.ส.สุภัทรา นาคะผิว ผู้บริหารมูลนิธิฯ มูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดม เสนอชื่อ น.อ.นพ.ไพศาล จันทร์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ สมาคมรักษ์ทะเลไทย เสนอชื่อ นายบรรจง นะแส อดีตแกนนำต่อต้านท่อส่งก๊าซไทย-มาเลเซีย
ด้านสื่อมวลชน อาทิ กองบัญชาการกองทัพไทย เสนอชื่อ พล.อ.สุภกิจ นุตสถิตย์ ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย มูลนิธินักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ เสนอชื่อ นายวรวุฒิ โรจนพานิช อดีต ส.ว.สรรหา สมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ เสนอชื่อ นายบุญเลิศ คชายุทธเดช อดีตสื่อมวลชน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เสนอชื่อ นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมฯ และ นายสุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล อุปนายกฯฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวฯ สมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เสนอชื่อ นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ อดีตผู้อำนวยการ อสมท กสทช. เสนอชื่อ พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร เลขานุการประธาน กสทช. มูลนิธิพัฒนาสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย เสนอชื่อ นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ รองประธานกรรมการบริษัทมติชน จำกัด (มหาชน) และ นายจักรกฤษ เพิ่มพูล ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ด้านสังคม อาทิ สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสนอชื่อ พล.ต.โอสถ ภาวิไล อดีตนายก สมาคมกีฬาคนพิการ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เสนอชื่อ นายวินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม เสนอชื่อ นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา เสนอชื่อ นางเตือนใจ ดีเทศน์ อดีต ส.ว. มูลนิธิวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและการศึกษาไทยจีนอาเซียน เสนอชื่อ นายประสงค์ นุรักษ์ อดีต ส.ว.สรรหา และสุดท้ายด้านอื่นๆ อาทิ มูลนิธิโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เสนอชื่อ พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เสนอชื่อ พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาส ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า และนายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว อดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (ซิป้า) สภาสถาปนิก เสนอชื่อ พล.ร.อ.ฐนิธ กิตติอำพน ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ พี่ชายนายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี มูลนิธิรักษ์ประชา เสนอชื่อ นางพรรณี จารุสมบัติ น้องสาวนายพินิจ จารุสมบัติ อดีต ส.ส.กลุ่มพญานาคพรรคชาติพัฒนา สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์นิด้า เสนอชื่อ นายวิชญะ ตาปสนันทน์ รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เสนอชื่อ พล.อ.จิรเดช คชรัตน์ อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก
จากรายชื่อข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของบุคคลที่ได้รับ การเสนอชื่อเท่านั้น ขณะนี้ยังเหลือเวลาอีก 3 วัน ก่อนที่จะปิดรับเสนอชื่อ เชื่อว่าจะยังมีชื่อของคนเด่น คนดัง อีกมากมายที่จะตบเท้าเข้ามาสรรหาชิงเก้าอี้ สปช.เพื่อเข้าไปนั่งปฏิรูปประเทศตามโรดแมประยะที่ 2 ของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อีกเป็นจำนวนมาก

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ปฏิรูปประเทศไทย และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร