ธรรมนูญสุขภาพคืนความสุขสู่ชุมชน

Untitled3ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557Untitled5
“จังหวัดอำนาจเจริญ” ถูกแยกมาจากจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเทียบกันแล้วอาจจะเป็นจังหวัดที่ถูกกล่าวถึงน้อยกว่า แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าจังหวัดริมแม่น้ำโขงนี้ เป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน โบราณสถานหลายแห่ง ทั้งยังคงไว้ซึ่งวิถีชาวบ้านและอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่ตกทอดกันมาอย่างการทอผ้าไหม ตามคำขวัญประจำจังหวัด ที่ว่า “พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม”
ทิศทางการขับเคลื่อนของจังหวัดอำนาจเจริญ ไม่ใช่เพียงแค่หน่วงานราชการเท่านั้น ภาคส่วนเล็ก ๆ ของจังหวัดอย่างตำบลก็มีส่วนมากเช่นกัน นอกจากภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้ว ที่นี่ยังห่วงใยสุขภาพคนในชุมชน โดยเฉพาะที่ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ ได้รับรางวัล “1 พื้นที่” ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2556 ซึ่งเป็นรางวัลมอบให้ชุมชนที่มีการจัดทำ “ธรรมนูญสุขภาพ” ในชุมชน ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกัน การดูแลชุมชน และสวัสดิการของผู้คนให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในหลาย ๆ ด้านทั้งร่างกาย และจิตใจ
ธรรมนูญสุขภาพ ของประชากรในตำบลเปือย ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม อย่างการทำไร่นาสวนผสมเป็นหลัก เมื่อมีปัญหาทางเศรษฐกิจของผู้คนในชุมชน เหล่าผู้นำชุมชนและพระครูอุดมโพธิกิจ พระนักพัฒนา จึงจัดตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ขึ้นมาเป็นกองทุนหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมถึงการสานสัมพันธ์กันในชุมชนด้วยการ จัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนเสมาพันปี ตั้งศูนย์เมตตาธรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสของชุมชน
สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการสร้างความเข้มแข็ง ให้ชุมชนตามแบบของธรรมนูญสุขภาพชุมชน จนกระทั่งการเข้ามาของหน่วยงานราชการได้เข้ามาสนับสนุน มีการขับเคลื่อนครั้งใหญ่ ของตำบลเปือยจนเกิดเป็น “ธรรมนูญ สุขภาพตำบลเปือย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2554 เปือยรุ่งโรจน์” ซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของจังหวัดอำนาจเจริญ คนในตำบลเองก็ต่าง เห็นพ้องต้องกันว่า การเกิดขึ้นของธรรมนูญ ฉบับนี้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ทุกคนในชุมชน หันหน้ามาคุยกันมากขึ้น
การร่วมมือร่วมใจของคนในตำบลเปือยไม่ได้มีต่อเรื่องราวบนธรรมนูญเท่านั้น การปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นยังส่งผลไปถึง การดูแลสิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ใน ทำให้ฟื้นวิถีแห่งความสุขพื้นฐานกลับมาสู่ชุมชนได้อีกครั้ง ซึ่งจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ก็คงจะขยับขยายไปสู่ภาคใหญ่ได้ในไม่ช้า หากทุกคนยังคงร่วมมือกันเช่นนี้

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ธรรมนูญสุขภาพ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร