ภาพข่าว: ท้องถิ่นชวนรู้: เสนอผลงาน

ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2557
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ดำเนินโครงการประชุมวิชาการ 9 ปีสช.”ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนักประชาธิปไตย” การประชุมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 มิ.ย.2558
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาเห็นว่าเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพและปฏิรูปประเทศไทย จึงขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจ ส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชชาการ 9 ปีสช.ไปยังฝ่ายเลขา นุการจัดประชุมวิชชาการ 9 ปีสช.เลขที่ 88/39 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ภายในวันที่ 15 ธ.ค.สอบถามรายละเอียดที่ 0-2832-9000
ความร่วมมือ’ข่าวสด’-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ธรรมนูญสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร