กรอ.ชง3เรื่องด่วน”จักรมณฑ์” รง.4-เข้มกำจัดกาก-ยกเลิกแร่ใยหิน

ASTVผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557
ASTVผู้จัดการรายวัน – กรมโรงงานอุตสาหกรรมเตรียมเสนอ 3 เรื่องเร่งด่วนเสนอรมว.อุตสาหกรรมคนใหม่ผลักดัน 1. การดำเนินงาน รง.4 ที่เร่งรัดให้เสร็จใน 30 วัน 2. การกำจัดกากอุตสาหกรรมที่จะออกระเบียบคุมเข้มมากขึ้นและ 3. การยกเลิกการใช้แร่ใยหิน
นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า กรอ. เตรียมที่จะเสนอเรื่องเร่งด่วนให้กับนาย จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้เร่งดำเนินการ มี 3 เรื่อง ได้แก่ การดำเนินการ ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม (รง.4) การจัดการกากอุตสาหกรรม และการยกเลิกการใช้แร่ใยหิน ซึ่งทั้ง 3 เรื่องเป็นประเด็นที่ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีนโยบายกำชับมาตั้งแต่ต้น
ทั้งนี้ เรื่องของ รง. 4 กรอ. ได้ประสานงานความร่วมมือกับคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงานหรือ เรกูเลเตอร์จัดตั้ง คณะอนุกรรมการยกร่างข้อตกลงการ ทำงานร่วมกัน (MOU) เพื่อให้เกิดการ ทำงานแบบบูรณาการ โดยภายในเดือน ก.ย.นี้จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ และ คาดว่าจะทำให้เกิดการออกใบอนุญาต โรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหลายหมื่นล้านบาท อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาขั้นตอนการอนุญาต รง.4 ที่กำหนดภายใน 30 วันได้ดำเนินการไปตามระเบียบดังกล่าวด้วยดี
ส่วนกากอุตสาหกรรมเรื่องสำคัญ คือการปรับปรุง พ.ร.บ.โรงงานปี 2535 เพิ่มโทษผู้กระทำผิดในเรื่องการลักลอบนำกากอุตสาหกรรมไปทิ้งโดยผิดกฎหมายจากเดิมที่แค่ปรับไม่เกิน 2 แสนบาทหรือจำคุก เปลี่ยนเป็นปรับและจำคุก โดยจะมีการปรับ 1 ล้านบาท รวมทั้งอาจมีการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหากยัง ไม่ปรับปรุงแก้ไข เป็นต้น ซึ่งการปรับปรุงกฎหมายใหม่คาดว่าจะเปิดรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียภายในต้นปี 2558 และดำเนินการตามขั้นตอนของการปรับแก้กฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ เรื่องการจัดการกากอุตสาหกรรม ขณะนี้กรมฯ อยู่ระหว่างการทำโครงการนำร่อง เพื่อดึงโรงงานผู้ผลิตกากอุตสาหกรรมอันตรายเข้าสู่ระบบให้มากที่สุด โดยมีแผนเข้าตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม 20 ประเภทที่มีกากอุตสาหกรรมอันตราย ใน 17 จังหวัด จำนวน 2,829 โรงงาน ซึ่งปัจจุบันตรวจสอบไปแล้ว 977 โรงงาน มีจำนวนกากอุตสาหกรรมที่ขออนุญาต นำออกนอกโรงงานทั้งสิ้น 1 ล้านตัน และขนออกจริง 2.34 แสนตัน ที่เหลืออีก 1,800 โรงงาน กรมฯจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 3-5 เดือน โดยคาดว่าเมื่อ ตรวจสอบเสร็จแล้วจะทำให้มีจำนวน กากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้น 20- 30%
ส่วนการยกเลิกการใช้แร่ใยหิน ยังคงยึดกรอบเดิมที่ได้สรุปเอาไว้แล้ว กับสินค้า 5 รายการ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรกกระเบื้องแผ่นเรียบและกระเบื้องยางปูพื้น กำหนดให้ยกเลิกใช้แร่ใยหินดังกล่าวเป็นวัตถุดิบภายใน 2 ปี และกลุ่มที่ 2 กลุ่มกระเบื้องมุ่งหลังคา ผ้าเบรก และคลัตช์ ท่อซีเมนต์ใยหิน กำหนดให้ยกเลิกใช้แร่ใยหินเป็นวัตถุดิบภายใน 5 ปี เป็นต้น

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แร่ใยหิน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร