คอลัมน์ หน้าต่างเมือง: ตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557
นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขา ธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) เปิดเผยว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติการจัดตั้งเขตสุขภาพประชาชนอย่างเป็นทางการ เบื้องต้นได้คณะทำงานครบ 20 คน ซึ่งมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพเป็นหลัก โดยมี นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา เป็นประธานคณะทำงาน

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
ข้อความนี้ถูกเขียนใน เขตสุขภาพ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร