สช.พิจารณ์’เขตสุขภาพ’12ก.ย.

เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 2 ก.ย. นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ว่า ล่าสุดวันที่ 25 ส.ค. ที่ผ่านมา ฝ่ายสังคมจิตวิทยา คสช. มีมติเห็นชอบอนุมัติการ จัดตั้งเขตสุขภาพประชาชนเป็นทางการแล้ว เบื้องต้นได้คณะทำงานครบ 20 คน มี นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา เป็นประธานคณะทำงาน ทั้งนี้การตั้งเขตสุขภาพประชาชนเพื่อสร้างกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างเขตจังหวัด 5 ประเด็น หลัก เช่น ประสานการทำงานของแต่ละองค์กร กำหนดทิศทางการทำงานให้เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ในวันที่ 12 ก.ย.นี้ จะมีการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และจะนำเรื่องการตั้งเขตสุขภาพประชาชนเป็นวาระในการทำประชาพิจารณ์ร่วมด้วย ก่อนสรุปเป็นร่างข้อเสนอสุดท้าย เพื่อนำ เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประจำปี วันที่ 24-26 ธ.ค. นี้ ต่อไป.

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน เขตสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร