ร่างพ.ร.บ.ยา

คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557
จากกระแสข่าวที่มีหลายฝ่าย โดยเฉพาะเภสัชกร หวั่น พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ ทำประชาชนเสี่ยงบริโภคยาอันตราย โดยมีมูลเหตุมาจากมีการแก้ไขนิยามประเภทยาผิดหลักสากล ซึ่งร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่นี้อยู่ระหว่างรอการลงนามโดยผู้มีอำนาจเสนอกฎหมาย ดังนั้น รายการ “คม ชัด ลึก” จึงได้จัดเสวนาในหัวข้อ ร่าง พ.ร.บ.ยาผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) กล่าวว่า ดูเหมือนว่า การทำกฎหมาย ไม่เปิดเผยชัดเจน เพราะในภาคประชาชนไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมสานต่อ หลังจากเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาได้เข้าไปมีส่วนร่วม ปัจจุบันได้รับรู้จากกระแสอื่นๆ รวมทั้งจากสื่อ
โดยส่วนตัวแล้วเป็นห่วงมากในเรื่องของการโฆษณา และส่งเสริมการขายยา ซึ่งในร่างใหม่นี้ เขียนไว้หลวมมาก และมีการระบุไว้ว่า การส่งเสริมการขายยา เป็นส่วนหนึ่งของโฆษณา แต่ไม่ได้มีการขยายความ ของเดิมระบุไว้แต่เรื่องโฆษณา ส่วนส่งเสริมการขายยา ไม่มีใครรู้จัก
ทั้งนี้ ส่งเสริมการขายยา ได้แก่ พาไปเที่ยว กินข้าว แจกสิ่งของ ฯลฯ ทำสารพัดเพื่อ ให้มีการขายยามากขึ้น ส่วนการโฆษณา ก็อย่างที่เห็นตามสื่อต่างๆ
ร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับนี้ จะมีผลกระทบต่อผู้บริโภค เพราะ พ.ร.บ.เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชน ผู้ใช้ยาเป็นหลัก ขณะเดียวกัน ก็หวังว่า พ.ร.บ.ยา ฉบับนี้ น่าจะมีส่วนสร้างความมั่นคงทางด้านยาของประเทศ นั่นหมายถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมยาภายในประเทศ
กรณี หากมีการแบ่งประเภทยาไม่ถูกต้องหรือนิยามแล้วทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดผลกระทบต่อประชาชน
นอกจากนี้ ร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ ถือว่า อันตรายไม่น้อยทีเดียว ถือเป็นความเสี่ยงที่ผู้บริโภคจะได้รับ เนื่องจากการระบุว่าให้ใครสามารถสั่งจ่ายยาได้ ไม่ได้ระบุให้ชัดเจน ชี้เฉพาะเจาะจงว่า ใครจะเป็นผู้สั่งจ่ายยา ดังนั้น จะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ ก่อนที่จะเซ็นอนุญาตให้มีผลบังคับใช้
รศ.ภก.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ อุปนายกสภาเภสัชกรรม กล่าวว่า เวลาที่ประชาชนไปซื้อยา แล้วได้พบกับเภสัชกร เป็นผู้ให้คำแนะนำและจ่ายยาให้ เป็นเรื่องที่ดี เรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะเภสัชกรจะทำหน้าที่จ่ายยาให้ได้อย่างถูกต้อง และยังทำหน้าที่แนะนำการ ใช้ยา
ยา เป็นสินค้าที่มีความเฉพาะ เป็นสินค้าสุขภาพ หรืออาจจะเรียกว่า สินค้าจริยธรรม ก็ไม่ผิด แต่ไม่ได้หมายความว่า เป็นสินค้าที่ต้องบริโภคสม่ำเสมอ เหมือนกับอาหาร หรือสินค้าอื่นๆ จึงต้องมีบุคลากรมาคอยดูแลกำกับ
การเข้าถึงยาง่ายเกินไปก็ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ดี ยาบางประเภทไม่ควรเข้าถึง เพราะยาบางประเภทมีคุณอนันต์ แต่ก็มีโทษมหันต์
ดังนั้น ยา จึงต้องมีการแบ่งประเภท อย่างเช่น ยาสามัญประจำบ้าน ประเภทนี้ ประชาชนซื้อได้เอง ประเภทต่อมาก็คือ ยาอันตราย ประเภทนี้เภสัชกรเป็นผู้สั่งจ่าย ต่อมา ก็เป็นยาควบคุมพิเศษ ต้องมีใบสั่งแพทย์ และอีกประเภทก็คือ ยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ ประเภทนี้ ประชาชนเลือกซื้อได้เอง

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน การเข้าถึงยา และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร