ภาพข่าว: กินนมแม่

 

Untitled2ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2557พญ.ยุพยง แห่งเชาวนิช เลขาธิการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ที่ปรึกษาสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พร้อมภาคีเครือข่ายประกาศสนับสนุนการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ที่ลานชมวิว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน เด็กเล็ก และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร