หนุนสธ.เดินหน้าสร้างธรรมาภิบาล

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 10 ก.ย.ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง รพ. คุณธรรม ในเวทีการประชุมวิชาการสาธารณ สุขประจำปี 2557 ว่า ขณะนี้ต้องยอมรับว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤติคุณธรรม หากปล่อยไว้ก็จะเปรียบเหมือนคนป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันแก้วิกฤตินี้ด้วยกัน ตนเห็นด้วยกับปลัดกระทรวงสาธารณ สุข (สธ.) ประกาศเดินหน้าปฏิรูประบบธรรมา ภิบาลภายในองค์กร ทำให้เป็นองค์กรโปร่งใส ไร้ทุจริต นอกจากนี้ยังเห็นว่า สธ. ควรออกกฎระเบียบในการเดินหน้าปฏิรูประบบธรรมาภิบาลเฉพาะ ที่เน้นระบบการประสานงานกันแบบ พี่น้อง เพื่อลดความแตกแยกภายใน เนื่อง จากกฎหมายของประเทศส่วนใหญ่สร้างมาเพื่อกระตุ้นให้เกิดการต่อสู้ จนลืมวัฒนธรรมแบบ พี่น้อง
“อยากให้ สธ. ทำให้สำเร็จเพื่อเป็นต้นแบบกระทรวงคนดี และเรื่องเขตบริการสุขภาพของ สธ. เป็นเรื่องดีเพราะเป็นหลักการกระจาย อำนาจ แต่ต้องปรับแนวคิดการกระจายอำนาจให้ตรงกันว่าไม่ใช่แค่การให้อำนาจแต่ต้องให้งานและเงินที่เท่ากัน เพื่อไม่ให้มีปัญหาการแย่งอำนาจกันภายหลัง” องคมนตรีกล่าวและว่า นอกจากนี้ยังอยากให้ สธ. มีการตั้งมหาวิทยาลัยเป็นของตัวเองเพื่อทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เฉพาะทางทางการแพทย์ขึ้นไปอีก
ด้าน นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวหัวข้อ “สร้าง สรรค์วิชาการ เพื่อการปฏิรูประบบสาธารณสุข” ว่า ตนได้หารือกับผู้บริหาร สธ. ในการจัดทำข้อเสนอต่อ รมว.สธ. และ รมช.สธ. ได้ข้อสรุป 16 ข้อ โดยมี 4 เรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการคือ 1. การสร้างธรรมาภิบาลใน สธ. ให้โปร่งใสมากขึ้น 2. เรื่องขวัญกำลังใจสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ต้องมีการจัดทำกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภาระงานและประชากรเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบริหารบุคคล 3. เรื่องการปฏิรูปเขตสุขภาพ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากร และการให้บริการภายในเขตร่วมกัน ซึ่งตรงกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก็เห็นชอบ 4. เรื่องระบบการเงินการคลัง ซึ่งภาพรวมมีอยู่ประมาณ 2 แสนล้านบาท แบ่งเป็นงบของ สธ. 1 แสนล้านบาท สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 1 แสนล้านบาท ทั้งนี้ในส่วนของงบเหมาจ่ายรายหัวของกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รพ.ในสังกัด จะได้รับงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวจากกองทุนฯ ประมาณ 8 หมื่นล้านบาท.

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน เขตสุขภาพ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร