คอลัมน์ ข่าวสั้น: สช.ดัน’ตั้งหลัก ก่อนตรวจ’

มติชน ฉบับวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 13 กันยายน รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ ประธานคณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็น เรื่อง นโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยนิยมตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี เพื่อค้นหาความผิดปกติในร่างกายหรือโรคที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ส่วนใหญ่ยินยอมเสียค่าใช้จ่ายซื้อแพคเกจตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาล บางครั้งพบว่าเป็นการตรวจสุขภาพที่เกินความจำเป็น
รศ.นพ.สุรเกียรติกล่าวว่า สช.ได้ริเริ่มโครงการ “ตั้งหลัก ก่อนตรวจ” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนในการตรวจสุขภาพอย่างถูกต้อง โครงการตั้งหลัก ก่อนตรวจ จะเป็นเหมือนคู่มือที่ช่วยแนะนำว่าควรศึกษาข้อมูลพื้นฐานอะไรบ้าง ช่วยให้การตรวจสุขภาพเกิดผลแม่นยำ ได้ประโยชน์ รู้เท่าทัน และสามารถเลือกตรวจตามความจำเป็น เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด คาดว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนไม่ต่ำกว่า 20 ล้านคนทั่วประเทศ

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ตรวจสุุขภาพ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร