คอลัมน์ เก็บมาเล่า: คนไทยไม่เข้าใจ’สิทธิตาย’

มติชน ฉบับวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 15 กันยายน นพ.อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กล่าวในงานสัมมนา “พินัยกรรมชีวิต : สิทธิในการตาย” ว่า ปัจจุบันบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และญาติ ยังไม่เข้าใจในเรื่องการทำพินัยกรรมชีวิต หรือหนังสือแสดงเจตนาปฏิเสธการรักษาของผู้ป่วยที่อยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิต (Living Will) ทำให้เกิดปัญหาในการรักษา เช่น แพทย์ไม่ทำตามเจตนารมณ์ปฏิเสธการรักษาของผู้ป่วย ญาติไม่ทำตามเจตนารมณ์ผู้ป่วยให้แพทย์ยื้อชีวิตของผู้ป่วยไว้ เป็นต้น และว่า สำหรับความคืบหน้าเรื่องที่แพทย์ 3 รายฟ้องร้องต่อศาลปกครองเมื่อปี 2553 ให้ปรับปรุงแก้ไข ม.12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 เนื่องจากเห็นว่า 1.การออกประกาศดังกล่าวไม่ได้ผ่านการรับฟังความเห็นอย่างทั่วถึง 2.ผู้ป่วยไม่มีความสามารถในการตัดสินภาวะสุดท้ายของชีวิต เนื่องจากไม่มีความรู้ทางการแพทย์ และ 3.ขัดรัฐธรรมนูญสิทธิในร่างกายของผู้ป่วย ทั้งนี้ ล่าสุดได้ส่งเอกสารหลักฐานพร้อมกับไปชี้แจงต่อศาลแล้ว คาดว่าศาลจะวินิจฉัยภายใน 2-3 เดือนนี้

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน มาตรา 12 และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร