ที-แบนวอนรัฐบาลเลิก’แร่ใยหิน’ทันที

มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 18 กันยายน นางสมบุญ สีคำดอกแค ตัวแทนเครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย หรือที-แบน (T-BAN) กล่าวว่า กรณีนายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศจะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้ยกเลิกใยหินในผลิตภัณฑ์กระเบื้องแผ่นเรียบ กระเบื้องยางปูพื้น ภายใน 2 ปี และยกเลิกในผลิตภัณฑ์กระเบื้องมุงหลังคา ผ้าเบรก คลัตช์ ท่อซีเมนต์ ใน 5 ปีนั้น รู้สึกหมดหวังที่กระทรวงอุตสาหกรรมยังซื้อเวลาให้ธุรกิจใยหินหากินบนความเจ็บป่วยและความตายของผู้ใช้แรงงานและผู้บริโภคต่อไปอีก 5 ปี ดังนั้น เครือข่ายที-แบน ยืนยันให้มีการยกเลิกการนำเข้าแร่ใยหินภายในปี 2557 และยกเลิกการผลิตสินค้าที่มีใยหินภายในปี 2558
รศ.พญ.พิชญา พรรคทองสุข ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกสรุปว่าทางเดียวที่จะขจัดโรคที่มาจากใยหินได้ คือ การยกเลิกการใช้ทุกชนิด สนับสนุนเทคโนโลยีการใช้วัสดุหรือสารทดแทน มาตรการป้องกันการรับสัมผัส ปรับปรุงระบบวินิจฉัย และตั้งกองทุนผู้ได้รับผลกระทบจากใยหิน จึงเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการยกเลิกการใช้ใยหิน แต่ไม่ควรรอถึง 5 ปี

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แร่ใยหิน และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร