ภาพข่าว: คอลัมน์ บุคคลแนวหน้า: มองรอบด้าน

Untitled1

แนวหน้า ฉบับวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557
นพ.ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขา ธิการ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และรักษาการ ผอ.ศูนย์ประสานงาน การพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบ ด้านสุขภาพ เปิด การประชุมรับฟัง ความคิดเห็น “ร่างแผนการปฏิบัติการการประเมินผลกระทบ ด้านสุขภาพ” ที่โรงแรมไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท แจ้งวัฒนะ

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน HIA และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร