หมอชนบทจี้สธ.รื้อ’พีฟอร์พี’ชง2ทางจ่ายบุคคล-เหมาทีม

มติชน ฉบับวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557
ชมรมแพทย์ชนบทรื้อ’พีฟอร์พี’ยื่น 2 ทาง’รพศ./รพท.จ่ายบุคคล- รพช.เหมาเป็นทีม’ ด้านประชาคมสาธารณสุข-พยาบาลค้าน 24 ก.ย.ตบเท้าพบ รมว.สธ.
เมื่อวันที่ 23 กันยายน นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ชมรมแพทย์ชนบทร่วมกับเครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ได้เข้าพบ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อขอหารือ 6 ข้อ คือ 1.เสนอให้มีการบริหาร 3 กองทุนอย่างบูรณาการ ทั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กองทุนประกันสังคม และกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) 2.เสนอให้ยกเลิกการจัดระบบบริการสุขภาพในรูปแบบเขตสุขภาพ เพราะอาจนำไปสู่การรวบอำนาจไว้ที่ส่วนกลาง 3.ออกกฎหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถทำงานได้ โดยเน้นการทำงานด้านฝีมือ ด้านความรู้มากกว่าการใช้แรงงาน
4.เร่งแก้ปัญหาท้องไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่น และปัญหาอุบัติเหตุ 5.เร่งแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำในวิชาชีพ โดยขอให้ยกเลิกนโยบายจ่ายค่าตอบแทนตามผลปฏิบัติงาน หรือพีฟอร์พี (P4P: Pay for Performance) และกลับไปใช้ระเบียบการจ่ายเงินค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายตามเดิม และ 6.ขอให้มีการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การเภสัชกรรม (อภ.) เนื่องจากพบว่า 2 ปี หลังจากที่ปลด นพ.วิทิต อรรถเวชกุล ออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการ อภ.การบริหารงานล้มเหลวมาก ไม่สามารถผลิตยาได้ทัน และขอให้คืนความเป็นธรรมแก่ นพ.วิทิต ด้วยการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อกู้ชื่อเสียง
ด้าน นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ กรรมการชมรมแพทย์ชนบท กล่าวว่า ชมรมมีข้อเสนอให้ค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข 2 ระบบ คือ 1.พีฟอร์พีเฉพาะรายบุคคลเฉพาะในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.) เท่านั้น เนื่องจากมีภาระงานในการตรวจวินิจฉัยคนไข้จำนวนมาก 2.หากจะใช้พีฟอร์พีใน รพช.ขอให้คิดแบบเหมารวม เพราะบริบทของ รพช.ทำงานเป็นทีมในการออกตรวจผู้ป่วย เน้นส่งเสริมป้องกันโรค การจะมาคิดเป็นรายบุคคลย่อมทำไม่ได้
ขณะที่ พญ.ประชุมพร บูรณ์เจริญ ประธานสมาพันธ์โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป (สพศท.) กล่าวว่า ในวันที่ 24 กันยายนประชาคมสาธารณสุขกว่า 100 คน จะเข้าพบรัฐมนตรีว่าการ สธ.เพื่อแลกเปลี่ยนนโยบายเพื่อสาธารณสุขร่วมกัน โดยเฉพาะประเด็น พีฟอร์พีขอให้มีการหารือเพื่อให้ได้ข้อยุติและออกประกาศสั่งการให้โรงพยาบาลทุกระดับเดินหน้าเรื่องดังกล่าว ส่วนที่ชมรมแพทย์ชนบทเสนอว่าให้แยกการจ่ายพีฟอร์พีระหว่าง รพช.กับโรงพยาบาลจังหวัดนั้น ถือว่าไม่ถูกต้อง เพราะพีฟอร์พีคือ การคิดค่าตอบแทนตามผลงานของแต่ละคนเท่านั้น
น.ส.กฤษดา แสวงดี อุปนายกสภาการพยาบาล กล่าวว่า เชื่อว่ารัฐมนตรีว่าการ สธ.และรัฐมนตรีช่วยว่าการ สธ.จะเข้าใจปัญหานี้ เพราะบางวิชาชีพทำงานหนัก แต่กลับได้ค่าตอบแทนน้อย ขณะที่บางวิชาชีพทำงานน้อย แต่กลับได้ค่าตอบแทนมาก จึงอยากให้ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างวิชาชีพ

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน เขตสุขภาพ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร