แพทย์ชนบทวอนยกเลิกนโยบายพีฟอร์พี

เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 23 ก.ย.นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ตนร่วมกับเครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพรพ.ชุมชน (รพช.) ทุกวิชาชีพ กว่า 50 คนเดินทางมายื่นข้อเรียกร้องต่อ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข (รมว.สธ.) 6 ข้อ คือ 1. ให้รวมการบริหารกองทุนสวัสดิการข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) กองทุนผู้ประสบภัยจากรถ กองทุนแรงงานต่างด้าวและคนไร้รัฐ เข้าด้วยกันเพื่อลดการบริหารงบประมาณหลากหลาย เหลื่อมล้ำ 2. เสนอให้ยกเลิกเขตสุขภาพของ สธ. 3. ออกกฎหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการสามารถทำงานได้ โดยเน้นการทำงานด้านฝีมือ ด้านความรู้มากกว่าการใช้แรงงาน
ประธานชมรมแพทย์ชนบท กล่าวต่อว่า 4. เร่งแก้ปัญหาท้องไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่นและปัญหาอุบัติ 5. แก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำในวิชาชีพ ยกเลิกนโยบายจ่ายค่าตอบแทนตามผลปฏิบัติงาน (พีฟอร์พี) กลับมาใช้ระเบียบค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายฉบับ 4,6 ส่วน รพ.ใหญ่จะใช้พีฟอร์พีก็ได้ อย่างไรก็ตามตนยินดีร่วมหารือหากมีการเรียกประชุม และให้แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอย่างเป็นธรรม และ 6. ให้ปรับการบริหารภายใน อภ. ใหม่ และคืนความเป็นธรรมกอบกู้ชื่อเสียง และชดเชยในสิ่งที่เหมาะสมให้กับนพ.วิทิต อรรถเวชกุล ออกจาก ผอ.องค์การเภสัชกรรม (อภ.) หลังพบว่าการบริหารงานจากนั้นล้มเหลวและทำให้ประเทศไม่มีความมั่นคงทางยา
ด้าน น.ส.กฤษดา แสวงดี อุปนายกสภาการพยาบาล กล่าวว่า เรื่องพีฟอร์พีมีการคุยกันมานานส่วนตัวยังมีความเห็นเหมือนเดิมคือมีเกณฑ์ที่เป็นธรรมกับทุกวิชาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำจริง ๆ และเชื่อว่ารัฐบาลใหม่ รมว.สธ. และรมช.สธ. จะเข้าใจปัญหา โดยเฉพาะ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รมช.สธ. ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในแวดวงสาธารณสุขมานาน เข้าใจระบบและปัญหาอย่างดี จึงหวังให้ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างวิชาชีพได้อย่างแท้จริง
พญ.ประชุมพร บูรณ์เจริญ ประธานสมาพันธ์รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป (สพศท.) และตัวแทนประชาคมสาธารณสุข กล่าวว่า ในวันที่ 24 ก.ย. ประชาคมสาธารณสุขกว่า 100 คนจะเดินทางเข้าพบเพื่อขอหารือและแลกเปลี่ยนนโยบายเพื่อสาธารณสุขร่วมกัน โดยเฉพาะเรื่องพีฟอร์พีนั้นจะขอให้มีการหารือเพื่อให้ได้ข้อยุติและออกประกาศสั่งการให้ทุกรพ.ทุกระดับเดินหน้าเรื่องดังกล่าว ส่วนที่ชมรมแพทย์ชนบทเสนอว่าให้แยกระหว่าง รพช. กับรพ.จังหวัด โดย รพช.ขอ
ใช้พีฟอร์พีแบบเหมารวมนั้น ถือว่าไม่ถูกต้อง พีฟอร์พี คือการคิดค่าตามผลงานของแต่ละคน จะไปเอาผลงานคนอื่นไม่ได้.

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน เขตสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร