ภาพข่าว: แลกเปลี่ยน

Untitled

สยามรัฐ ฉบับวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557

ธีรยุทธ เอี่ยมตระกูล อดีต ผวจ.ตรัง พร้อมด้วย นิพันธ์ สิริธร ปลัด จ.ตรัง ศรีหัทยา ชูสุวรรณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตรัง อภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง นพ.จำรัส สรพิพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิสมัชชาสุขภาพ จ.ตรัง และปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมเปิดเวทีแลกเปลี่ยน “บนเส้นทางสมัชชาสุขภาพ จ.ตรังสู่เมืองแห่งความสุข” พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก โดยมี อสม.และสื่อมวลชนเข้าร่วม ที่อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ เมื่อเร็วๆ นี้

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน PHA และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร