ชุมชนบ้านไร่ศิลาทองบวชป่าสร้างฝายชะลอน้ำถวายราชินี

บ้านเมือง ฉบับวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ลำปาง/ ชุมชนบ้านไร่ศิลาทอง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบ้านไร่ สมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง โรงเรียนชาวนาตำบลพิชัย และวนอุทยานม่อนพระยาแช่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา มหาราชินี รวมพลังเยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลพิชัย ร่วมกันทำความดี ทำพิธีสืบชาตา บวชป่า สร้างฝายชะลอน้ำ ที่บริเวณลำห้วยผาดั้น ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านไร่ศิลาทอง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง มีนายสุวิทย์ เล็กกำแหง นายอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธาน นำคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่า สมาชิกสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง เยาวชน เด็กนักเรียน ชาวบ้านชุมชนบ้านไร่ศิลาทองและชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงในเขตตำบลพิชัย จำนวนเกือบ 300 คน ทำกิจกรรมสร้างความดีร่วมกัน
โครงการดังกล่าว ชุมชนบ้านไร่ศิลาทองได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่ตำบลพิชัย จัดทำกิจกรรมขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษา โดยการทำกิจกรรมได้นำพิธีบวชป่า ซึ่งเป็นกุศโลบายมิติทางความเชื่อภูมิปัญญาตามแบบวิถีชาวบ้านมาใช้ ร่วมกับการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในพื้นที่ ที่ส่วนใหญ่ได้อาศัยและอยู่ใกล้ชิดกับป่า มาร่วม ทำกิจกรรมกับกลุ่มเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของรัฐ เพื่อสร้างกระแสให้ชาวบ้านได้เกิดจิตสำนึกในการที่จะร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สร้างความตระหนักและเคารพในกฎกติกาข้อบังคับของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ทั้งดิน น้ำ และป่าไม้ เพื่อรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำ รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชน กับหน่วยงานของรัฐ ในการเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันปัญหาการลักลอบล่าและค้าสัตว์ป่า การลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวน รวมถึงการลักลอบเผาป่า
พร้อมกันนี้ได้นำเยาวชนและชาวบ้านร่วมกันทำฝายชะลอน้ำในลำห้วยผาดั้น เพื่อสร้างความตระหนักแก่ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชน ให้ได้เห็นถึงความสำคัญของฝาย ที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับใช้ช่วยกักเก็บน้ำ ช่วยชะลอการไหล ลดความรุนแรงของกระแสน้ำในลำธาร บรรเทาปัญหาน้ำหลากในช่วงฤดูฝน และทำให้น้ำซึมซับลงสู่พื้นดินได้มากขึ้น ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า และยังช่วยกักเก็บตะกอนน้ำไม่ให้ไหลลงไปสู่บริเวณลุ่มน้ำตอนล่าง ลดการสูญเสียการชะล้างและการพังทลายของหน้าดิน อีกทั้งยังเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับใช้ในการอุปโภค บริโภค ของมนุษย์และสัตว์ป่า

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน PHA และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร