รายงานพิเศษ: ของขวัญปีใหม่สธ.’ทุกครอบครัวมีแพทย์ประจำ’

โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ทีมข่าวในประเทศโพสต์ทูเดย์
ความชัดเจนในนโยบายด้านสุขภาพ ภายใต้การบริหารราชการของ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวินรมว.สาธารณสุข (สธ.) เกิดขึ้นในที่ประชุมเพื่อมอบนโยบายแก่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และตัวแทนองค์กรอิสระสังกัด สธ. เมื่อวันที่ 20 ต.ค.ที่ผ่านมา
นั่นเพราะ ศ.นพ.รัชตะ ได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการ “จัดทีมแพทย์ประจำครอบครัว”ขึ้น ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนใน “ชนบท” รวมถึงดูแลถึงบ้าน และเป็นผู้ประสานการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลปลายทาง
“ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ม.ค. 2558 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี”ศ.นพ.รัชตะ ระบุสำหรับทีมแพทย์ประจำครอบครัว จะมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.)เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือพยาบาล เป็นผู้ดูแล และมีแพทย์จากโรงพยาบาลชุมชน ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
ในส่วนของ “ชุมชนเมือง” ได้มอบหมายให้ฝ่ายเวชกรรมสังคมของโรงพยาบาลในเขตเมือง ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวมถึงคลินิกเอกชนจัดรูปแบบบริการปฐมภูมิเพื่อให้ครอบคลุมทุกครอบครัวของประชากรเขตเมืองให้มากที่สุด นอกจากนี้จะเน้นระบบการส่งต่อระหว่างหน่วยบริการของรัฐและหน่วยบริการของเอกชนให้มีประสิทธิภาพด้วย
“ขณะนี้มีความพร้อมในการเดินหน้านโยบายเต็มที่”รมว.สาธารณสุข ยืนยัน
รัฐมนตรีรายนี้ บอกอีกว่า จะเร่งรัดระบบสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุ โดยจะมีการคัดกรองประเมิน ผู้ป่วยในภาวะพึ่งพิง (Palliative Care) และผู้ป่วยระยะสุดท้าย พร้อมกันนี้จะแต่งตั้ง “เจ้าหน้าที่บริหารจัดการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลประจำตัวผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง”ทั่วประเทศ
“โครงการนี้จะเริ่มนำร่องใน 20 จังหวัด ภายในเดือน ธ.ค.นี้ และจะสามารถบริหารจัดการได้ทั่วประเทศในเดือน เม.ย. 2558″ศ.นพ.รัชตะ อธิบายขณะเดียวกัน จะมีหน่วยดูแลผู้ป่วยระยะพึ่งพิงภายในโรงพยาบาลสังกัดกรม โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง โดยมีพยาบาลเชี่ยวชาญประจำอย่างน้อย 1 คน ทำงานเต็มเวลา ภายในเดือนธ.ค.นี้ และจะขยายไปยังโรงพยาบาลชุมชน 300 แห่งในเดือน ก.ย. 2558 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ตามนโยบายรัฐบาลเช่นเดียวกัน
สำหรับนโยบายอื่นๆ ศ.นพ.รัชตะ ให้รายละเอียดว่า จะเร่งรัดให้คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่มีปัญหาเรื่องสถานะและสิทธิ รวมถึงประชากรต่างด้าว ให้สามารถเข้าถึงบริการมากขึ้น
นอกจากนี้ จะเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรด้านสาธารณสุข และจะสนับสนุนบริการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร และจะเร่งพัฒนาคุณภาพบริการอย่างเต็มที่
พร้อมกันนี้ จะผลักดัน “พ.ร.บ.เยียวยาผู้ประสบภัยจากการให้บริการสาธารณสุข”ตามที่เครือข่ายผู้ป่วยเรียกร้องมาก่อนหน้านี้ เป็นเวลาหลายปีอีกด้วย
ด้าน นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ปลัด สธ. กล่าวในที่ประชุมว่า ภารกิจสำคัญที่จะผลักดันตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกอบด้วย การสร้างระบบธรรมาภิบาลภายใน สธ. ให้เป็นกระทรวงที่ปลอดการทุจรติตามที่เคยได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่า “ชาว สธ.ไม่เอารัฐบาลโกงประชาชน” โดยได้สร้างระเบียบข้อบังคับด้านจริยธรรมขึ้นใหม่ เพื่อสร้างระบบจัดซื้อจัดจ้างที่รัดกุม ปิดช่องไม่ให้เกิดการทุจริต
ขณะเดียวกัน จะ “เดินหน้าระบบเขตบริการสุขภาพ”ต่อไป เนื่องจากที่ผ่านมาได้ผลเป็นอย่างดีสามารถกระจายอำนาจให้แต่ละเขตบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งหมดคือของขวัญปีใหม่ที่ สธ.เตรียมมอบให้แน่นอนว่าเป็นเรื่องดี โดยเฉพาะประโยชน์ที่จะเกิดแก่ประชาชนในชนบท

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน เขตสุขภาพ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร