สธ.มอบ’ของขวัญ’คนไทย’ฉีดวัคซีน-ใส่รากฟันเทียม’

มติชน ฉบับวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557
รมว.สธ.ประกาศยกระดับชีวิตคนไทย บริการรากฟันเทียม-กระจายวัคซีนพื้นฐาน เป็น ‘ของขวัญปีใหม่’ เล็งทำ 3 กองทุนสุขภาพเท่าเทียม
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวระหว่างมอบนโยบายให้ผู้บริหารส่วนกลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป และผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทั่วประเทศกว่า 1,000 คน ว่าในปี 2558 ได้เตรียมของขวัญปีใหม่เพื่อให้คนไทยได้รับบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ โดยเดินหน้าพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เช่น โครงการรากฟันเทียม และฟันเทียมพระราชทาน โดยจะเดินหน้าให้บริการรากฟันเทียมแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 8,400 ราย และให้บริการฟันเทียมผู้สูงอายุ 35,000 ราย
“แก้ปัญหาการขาดสารไอโอดีนในเด็ก โดยหญิงตั้งครรภ์ที่ฝากท้องทุกคนต้องได้รับยาเสริมไอโอดีน 100% ซึ่งทั้งหมดตั้งเป้าให้บริการในเดือนเมษายน 2558 ขณะเดียวกัน ในเรื่องการให้วัคซีนก็เป็นสิ่งสำคัญ โดยจะให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก (dT) ดำเนินการ 19 จังหวัด ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายในเดือนมกราคม 2558 และ ฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน และคางทูม (MMR) ในเด็กอายุ 2.5-7 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนธันวาคม 2558” ศ.นพ.รัชตะกล่าว และว่า นอกจากนี้ จะมุ่งให้บริการเชิงรุกเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง โดยพัฒนาทีมแพทย์ประจำครอบครัว (Family care team) ดูแลประชาชนทุกครัวเรือนในเขตชนบท ทั้งนี้ ตั้งเป้าให้โรงพยาบาลชุมชนจะต้องมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวอย่างต่ำ 100 แห่ง และในโรงพยาบาลทั่วไปจะต้องมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งละ 2 คน เพื่อเป็นที่ปรึกษา และประสานงานส่งต่อในการดูแลระดับครัวเรือน ทั้งนี้จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558
ศ.นพ.รัชตะกล่าวอีกว่า สิ่งสำคัญในเรื่องของการให้บริการสาธารณสุข จะต้องทำให้ทั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนประกันสังคม และกองทุนสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ มีการบูรณาการอย่างเท่าเทียม ซึ่งไม่ได้หมายความว่าต้องรวมกองทุน แต่จะต้องทำให้กลมกลืนกันเท่านั้น โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ปัจจุบันยังมีความเหลื่อมล้ำกันอยู่ค่อนข้างมาก ซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้ความสำคัญ และได้ตั้งคณะกรรมการประสานงานกองทุนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ ที่มีนายอัมมาร สยามวาลา เป็นประธาน ซึ่งในส่วนของ สธ.นั้นจะมี นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ สธ.ร่วมขับเคลื่อนด้วย
ด้านนพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองปลัด สธ.กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่า สธ.จะงดจ่ายเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายให้กับบุคลากรในสังกัด สธ.ว่า เรื่องนี้ไม่เป็นความจริง ขณะนี้การจ่ายเงินค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายยังดำเนินการตามปกติทั้งในส่วนพื้นที่ทุรกันดารและเขตพื้นที่ปกติ แต่ในส่วนของค่าตอบแทนตามผลปฏิบัติงาน หรือ พีฟอร์พี (Pay for Performance: P4P) จะต้องมีการทบทวนใหม่

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน 3 กองทุนสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร