สธ.ตั้งกรรมการสอบงบบัตรทอง

โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557
โพสต์ทูเดย์ สธ.ตั้งกรรมการ 2 ชุด ตรวจสอบเงินระบบสุขภาพกองทุน 30 บาท
นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)เป็นประธานการประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณปี 2558 ให้กับผู้บริหารสำนักงานปลัด สธ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เข้าร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ 21 ต.ค.ที่ผ่านมา
นพ.ณรงค์ เปิดเผยว่า ได้หารือกับผู้บริหาร สธ. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เห็นตรงกันว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบงบประมาณในระบบสุขภาพ ซึ่งแต่ละปีมีประมาณ 2 แสนล้านบาทแบ่งเป็นของ สธ. 8 หมื่นล้านบาทและกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1.2 แสนล้านบาท
นพ.ณรงค์ กล่าวว่า คณะกรรมการจะมี 2 ระดับ แบ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในส่วนกลางจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นกรรมการตรวจสอบ ขณะที่ส่วนภูมิภาค ส่วนราชการในสังกัด สธ.รวมถึงเขตบริการสุขภาพ จะทำหน้าที่ตรวจสอบ โดยขณะนี้ได้เริ่มตรวจสอบไปบ้างแล้ว
นพ.ณรงค์ กล่าวด้วยว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระแสข่าวที่ให้โรงพยาบาลและ สสจ.ขึ้นป้ายต่อต้านการบริหารงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ส่วนที่เขตบริการสุขภาพที่12 มีความเคลื่อนไหวหรือขึ้นป้ายต่อต้าน สปสช.เมื่อเร็วๆ นี้นั้น เป็นความทุกข์ใจจริงๆ ในพื้นที่มากกว่าที่จะมีใครสั่ง

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ระบบสุขภาพ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร