จัดงบบัตรทองไตรมาส2ลงพื้นที่ตรงหารือสปสช.-ภูมิภาค30ต.ค.สรุปส่งคลังพิจารณา

คม ชัด ลึก (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ปลัด สธ. ลั่นจัดสรรงบบัตรทองไตรมาส 2 ต้องกระจายบัญชีเงินสู่พื้นที่โดยตรง มอบ 5 ชมรมในสธ.จัดทำข้อเสนอ ก่อนหารือย่อยร่วม กับ สปสช.-ภูมิภาค วันที่ 30 ต.ค.นี้ สรุปแนวทางที่เหมาะสมชงคณะอนุกรรมการการเงินการคลังพิจารณา
จากกรณีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) มีมติให้การจัดสรรงบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2558 ในไตรมาสแรกยึดตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเช่นเดียวกับปีงบประมาณ 2557 ส่วนในไตรมาสสอง ให้คณะอนุกรรมการพัฒนาการระบบการเงินการคลัง ในบอร์ด สปสช. ซึ่งมีทั้งภาคส่วนของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สปสช. ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ไปหารือให้ได้ข้อสรุปภายใน 2 เดือน
นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมชี้แจงงบประมาณปี 2558 ให้แก่ผู้บริหารส่วนกลาง และระดับภูมิภาค ว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุม
ในระดับผู้ปฏิบัติการ เพื่อให้ทราบว่ามีข้อคิดเห็นอย่างไรต่อการบริหารจัดการงบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2558 ในไตรมาสที่สอง เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน ก่อนเสนอ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หลังจากยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน และมีความเห็นต่างระหว่าง สธ. กับ สปสช. อย่างไรก็ตาม การประชุมหารือในครั้งนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป ซึ่งจะมีการนัดหมายเพื่อประชุมหารืออีกเป็นระยะ
“ยืนยันว่าแนวทางการจัดสรรงบประมาณ จะปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลที่เน้นเรื่องการ กระจายงบสู่พื้นที่และท้องถิ่นเป็นหลัก และมีการบริหารงบประมาณอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งที่ผ่านมา สธ.เคยมีการหารือว่า ให้มีการจัดสรรงบประมาณ ดังกล่าวลงไปที่เขตสุขภาพ เพื่อให้แต่ละเขตสุขภาพกระจายงบประมาณลงไปยังหน่วยบริการได้อย่าง ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้งบประมาณไปถึงประชาชนอย่างแท้จริง” นพ.ณรงค์ กล่าว
นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารการสาธารณสุข (สบรส.) สธ. กล่าวว่า การจัดสรรงบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2558 ในไตรมาสที่สองนั้น ที่ประชุมได้มอบ หมายให้ 5 ชมรมด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย ชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย และชมรมหมออนามัย กลับไปทำข้อเสนอ เพื่อนำมาหารืออีกครั้งในวันที่ 30 ตุลาคมนี้ ซึ่งเป็นการประชุมย่อยระหว่าง สธ. สปสช. และส่วนภูมิภาค เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการงบที่เหมาะสม ก่อนที่จะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในบอร์ด สปสช.ต่อไป
อย่างไรก็ตาม สปสช.ยังไม่เห็นตรงกับเรื่องนี้ โดยมองว่าควรบริหารจัดการงบแบบเดิม นอกจากนี้ ในที่ประชุม ปลัด สธ. ยังกำชับให้ส่วนภูมิภาคเร่งรัดการใช้งบลงทุนปีงบประมาณ 2558 ตามนโยบายของรัฐบาลด้วย

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ระบบประกันสุขภาพ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร