ภูเก็ตประชุมสมัชชาสุขภาพนำภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบาย

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผวจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต “สานพลังสร้างสุขภาวะอาหารปลอดภัย” ซึ่งทางสำนัก งานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้น เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ สุขภาวะของจังหวัดภูเก็ต อีกทั้งเพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้ตัวแทนหน่วยงานองค์กร ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในจังหวัด ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการและภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้เข้าร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพสุขภาวะของประชาชนและเชื่อมโยงการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพระหว่างสมัชชาสุขภาพจังหวัดและสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ทั้งขาขึ้นและขาเคลื่อน
โดยมี ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ อดีตรอง ผวจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ดร.ประพร ศรีนรินทร์รักษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตลอดจนผู้แทนจากภาครัฐและภาคีเครือข่าย 18 แห่งและผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษสมัชชาสุขภาพจังหวัดกับการพัฒนาสุขภาวะคนภูเก็ต มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดปี 57 การจัดลานสมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต ตลาดนัดในฝันสานพลัง สร้างสุขภาวะอาหารปลอดภัย การเสวนากลุ่มย่อยสาธิตการตรวจสอบอาหาร มีร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารเพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย.

โฆษณา

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน PHA และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร