ปรับเนื้อหากม.ประกันสังคมพ้อสิทธิรักษาด้อยคุณภาพ

มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557
บอร์ด สปสช.พ้อรักษาพยาบาลเหลื่อมล้ำ ประกันสังคมถูกกีดกัน ตั้งแง่ กระทรวงแรงงานตั้งคณะปรับเนื้อหากฎหมาย เพิ่มสิทธิขยายการคุ้มครอง
วันที่ 23 ตุลาคม นายนิมิตร์ เทียนอุดม กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ภาคประชาชน เปิดเผยว่า ขณะนี้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการใช้บริการระบบสาธารณสุขยังมีอยู่ โดยเฉพาะตามสิทธิประกันสุขภาพภาครัฐทั้งสามกองทุนไม่เท่าเทียม ทั้งหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิประกันสังคม และสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยเฉพาะสิทธิประกันสังคม เนื่องจากล่าสุดพบว่า ผู้ป่วยที่ไปใช้สิทธิประกันสังคมรายหนึ่งมีอาการตากุ้งยิง ยังไม่ทันได้รับการตรวจวินิจฉัย แพทย์ผู้ทำการรักษากลับบอกว่าหากมีสิทธิประกันสังคมจะต้องไปตรวจกับแพทย์เวชกรรมทั่วไป แต่หากใช้สิทธิจ่ายเองเพื่อเอาไปเบิกกับบริษัทที่ทำงานก็จะได้พบกับจักษุแพทย์เฉพาะทาง
“ประเด็นดังกล่าวถามว่าควรเกิดขึ้นหรือไม่ เรื่องนี้เป็นความคิดและคำพูดที่ไม่ควรออกมาจากแพทย์ เข้าใจว่าสิทธิประกันสังคมเป็นการเหมาจ่ายรายหัวให้โรงพยาบาลเอกชน หากต้องไปรักษาแพทย์เฉพาะทางทั้งหมดก็อาจจะส่งผลต่อต้นทุน แต่ปัญหาคือ ทำไม ไม่ตรวจรักษาเบื้องต้นก่อน และหากพบว่ามีความจำเป็นก็ต้องส่งตัว แต่กรณีดังกล่าวยังไม่ทันตรวจเลย และเชื่อว่าไม่ใช่แค่โรงพยาบาลเดียว แต่ยังมีอีกหลายแห่ง สิ่งที่เกิดขึ้นจึงสงสัยว่า กระทรวงสาธารณสุขพยายามจะให้เกิดแพทย์ประจำบ้านขึ้น แต่หากความคิดของแพทย์ ณ ปัจจุบันเป็นเช่นนี้ แพทย์ประจำบ้านที่จะเกิดขึ้นเพื่อคนในชุมชนจะมีจริงหรือไม่ คนจะหันไปเป็นแพทย์โรงพยาบาลเอกชนหรือไม่” นายนิมิตร์กล่าว
ขณะเดียวกัน พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (รง.) กล่าวว่า ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อพิจารณาข้อเสนอของเครือข่ายแรงงานที่ให้มีการปฏิรูประบบประกันสังคม เพื่อนำข้อสรุปมาร่วมกันปรับเนื้อหาร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมให้มีความเหมาะสมมากขึ้น โดยจะนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับแก้ไข เนื้อหาร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับแก้ไข จะเน้นการเพิ่มสิทธิประโยชน์และขยายการคุ้มครองผู้ประกันตน อาทิ การขยายการคุ้มครองของระบบประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างหน่วยงานราชการซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภท
นางปราณิน มุตตาหารัช รักษาราชการแทนเลขาธิการ สปส. กล่าวถึงกรณีสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) สายสาธารณสุข เสนอปฏิรูป 3 กองทุนสุขภาพให้เป็นมาตรฐานเดียว และระบุว่าประกันสังคมเป็นสิทธิเดียวที่วิ่งตามสิทธิอื่น โดยจ่ายค่าคลอดรวมค่าฝากครรภ์เพียง 13,000 บาท และค่าทำฟันให้เบิกได้ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 300 บาท ว่าข้อเท็จจริงในประเด็นสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร สปส.เหมาจ่ายให้ผู้ประกันตน แม้ค่าคลอดอาจไม่ถึง 13,000 บาท แต่ สปส.ยังจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้อีกในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเป็นเวลา 90 วัน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 22,500 บาท นอกจากนี้ หลังจากคลอดบุตรแล้ว ผู้ประกันตนจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรอีก 400 บาท/เดือน ตั้งแต่เดือนที่เกิดไปจนถึงบุตรอายุครบ 6 ปี ส่วนสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมนั้น ยังให้สิทธิในกรณีใส่ฟันเทียมในวงเงิน 1,300-4,400 บาท สปส.ให้ผู้ประกันตนไปใช้บริการในสถานพยาบาลที่เลือกตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล แต่ผลสำรวจพบว่าผู้ประกันตนส่วนใหญ่พอใจต่อการใช้บริการรูปแบบเดิม ที่ให้สิทธิไปใช้คลินิก ที่มีทันตแพทย์ เพราะสะดวกและไม่เสียเวลารอ

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน 3 กองทุนสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร