คอลัมน์ แวดวงราชภัฏ

ข่าวสด ฉบับวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ยอดฉัตร
Yoodchat2010@gmail.com

…วันนี้ 27 ต.ค. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากม.ราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีบัณฑิต ม.ราชภัฏมหาสารคาม ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ม.ราชภัฏสกลนคร จ.สกลนคร
…ยินดีกับ ศ.กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ ได้รับเลือกจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เป็นประธาน ทำหน้าที่เป็นผู้นำการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ ตามโรดแม็ปของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมี ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณและ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง ได้รับเลือกเป็นรองประธาน ล้วนคุ้นหน้าคุ้นตา คุ้นชื่อ ในความรู้ความสามารถประจักษ์อยู่แล้ว
…สร้างแรงกระตุ้นให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ผลิตผลงานวิชาการรับใช้สังคม ไม่ใช่วางบนหิ้ง ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี ม.ราชภัฏลำปาง เตรียมประชุมวิชาการระดับประเทศ ลำปางวิจัย ครั้งที่ 1 “บูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษาและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 13-14 พ.ย. นี้ ในโอกาสสถาปนามาครบรอบ 43 ปี ใครที่อยากไปงาน ต้องรีบจองที่พักล่วงหน้า
…ส่วนที่ม.ราชภัฏภูเก็ต สมเป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่นไม่หยุดนิ่งกับงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ล่าสุด นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ สมัชชาสุขภาพจังหวัดกับการพัฒนาสุขภาวะคนภูเก็ต กว่า 400 คน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย ทั้ง นิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และ ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ให้การต้อนรับ ประทับใจทั่วหน้า
…ปัญหาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศอยู่ในขั้นวิกฤตนี้ ต้องแก้ไขด้วยการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ทั้งในเชิงศาสนา การศึกษา และการเมือง รศ.ดร.วาทินี บุญชะลักษี คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหิดล, มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ กรุงเทพฯ, กาชาด กาตาร์ และสำนักจุฬาราชมนตรี จัดประชุมนานาชาติ เรื่อง “จริยธรรม การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และวิกฤตด้านพลังงาน” 27-28 พ.ย. นี้ ณ ม.มหิดล ศาลายา

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน PHA และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร