‘สธ.’กำหนดมาตรฐานใหม่ให้ใบอนุญาต’เภสัชกร’5ปี

มติชน ฉบับวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ภก.อภิชาติ จันทนิสร์ อดีตนักวิจัย สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการผลักดันร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ… ซึ่งปรับปรุงจาก พ.ร.บ.วิชาชีพ เภสัชกรรม พ.ศ.2537 ว่า ขณะนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้พิจารณารับหลักการของร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรมแล้ว มีประเด็นสำคัญคือเรื่องการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ซึ่งเดิมสอบรับใบประกอบวิชาชีพฯกับสภาเภสัชกรรมเพียงครั้งเดียวก็ใช้ได้ตลอดชีวิต จะเปลี่ยนเป็นต้องต่ออายุใบประกอบวิชาชีพฯทุก 5 ปี เพื่อประเมินว่ายังคงมีความรู้ได้มาตรฐานอยู่หรือไม่ เป็นการรับประกันกับคนไข้ว่า เภสัชกรที่จะจ่ายยารักษาให้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถจริง แต่ก็มีข้อกังวลว่า จะสอบเก็บคะแนนเพื่อต่อใบประกอบวิชาชีพอย่างไร โดยเฉพาะเภสัชกรที่อยู่อำเภอห่างไกล เรื่องนี้จริงๆ แล้วเภสัชกรจะมีระบบเก็บคะแนนจากการศึกษาต่อเนื่องที่เรียกว่า CPE ผ่านทางอินเตอร์เน็ตอยู่แล้ว ซึ่งมีมากว่า 10 ปี แต่ไม่เคยถูกนำมาใช้ จึงมีการนำระบบนี้มาใช้ โดยต้องทำให้ได้ 100 คะแนนใน 5 ปี เฉลี่ยปีละ 20 คะแนน เป็นต้น ทั้งนี้ กลุ่มที่น่าห่วงคือเภสัชกรรุ่นเก่าที่อาจเข้าถึงอินเตอร์เน็ตยาก
“หากเภสัชกรไม่สอบเพื่อต่อใบประกอบวิชาชีพก็จะไม่สามารถทำหน้าที่วิชาชีพเภสัชกรรมตามที่กฎหมายระบุ และไม่สามารถเป็นเภสัชกรประจำร้านยาได้ ส่วนกลุ่มข้าราชการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเภสัชกรในโรงพยาบาลนั้นก็อาจไม่ได้รับค่าวิชาชีพ รวมถึงค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เช่น การเตรียมยาที่มีความเสี่ยง อาทิ ยามะเร็ง ยาวัณโรค เป็นต้น” ภก.อภิชาติกล่าว

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน การเข้าถึงยา และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร