ยาสเตียรอยด์กินมากไตวาย

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมนายแพทย์คณาพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายวิรัตน์ พุ่มจันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดการประชุมคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีแกนนำเครือข่ายจากอำเภอต่าง ๆ เข้าร่วมหารือ แลกเปลี่ยน รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดสำนัก งานสาธารณสุขเข้าร่วมเสนอ เพื่อหารือถึงประเด็นด้านสุขภาพ ตามที่กระทรวงสาธารณ สุขได้ให้นโยบายเร่งด่วน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและวัยทำงาน บางรายเสียชีวิตจากการใช้สารเคมีในนาข้าว จึงขอให้แกนนำช่วยไปกระตุ้นเตือนห้ามชาวนาใช้สารเคมี
ด้าน แพทย์หญิง จันทร์จรีย์ ดอกบัว หัวหน้างานเภสัชและการคุ้มครองผู้บริโภค รพ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ เปิดเผยว่า ขณะนี้การใช้ยาสเตียรอยด์ในกลุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้สูงอายุมีค่อนข้างสูง โดยเชื่อว่ายาผสมสเตียรอยด์ รักษาได้สารพัดโรค แต่เมื่อกินเข้าไปมาก ๆ อาจทำให้ไตวาย เสี่ยงอันตรายถึงแก่ชีวิตได้.

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน PHA และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร