หมออำพลยันปลดสุวัชไม่เกี่ยวการเมืองในสธ.

โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557
โพสต์ทูเดย์ หมออำพลยันบอร์ด อภ.เป็นอิสระไม่เกี่ยวการเมือง อย่าโยงเรื่องปลด ผอ.กับความขัดแย้งในสาธารณสุข
นพ.อำพล จินดาวัฒนะ กรรมการองค์การเภสัชกรรม (บอร์ด อภ.) และเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเปิดเผยว่า บอร์ด อภ.ไม่มีความเกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมือง หรือ รมว.สาธารณสุข(สธ.) โดยยืนยันว่าบอร์ดแต่ละคนมีประสบการณ์ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆเกือบทั้งหมด และการตัดสินใจเป็นไปเพื่อประโยชน์ขององค์กรและประเทศชาติไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งภายใน สธ.
นอกจากนี้ บอร์ด อภ.ส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใน สธ.มีความขัดแย้งอย่างไรเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรโยงการที่บอร์ดเลิกจ้าง นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้อำนวยการอภ. ไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งภายในกระทรวง
ด้าน พญ.ประชุมพร บูรณ์เจริญประธานสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป (สพศท.) กล่าวว่าการที่ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ.แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานโยบายและการบริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยตั้งอดีตปลัดและอดีตผู้บริหาร สธ.จำนวนมากเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการนั้นเป็นเรื่องดี เพราะจะทำให้สามารถมองการจัดการเขตสุขภาพ การจัดการระบบธรรมาภิบาล รวมถึงระบบการเงินการคลังได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสดีในการสังคายนากระทรวงเพื่อเริ่มต้นการปฏิรูปครั้งใหญ่
“ในประชาคมสาธารณสุขเราคุยกันตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าควรมีการสังคายนากระทรวงครั้งใหญ่ ซึ่งถ้าเคลียร์ตรงนี้ได้จะสามารถแก้ปัญหาระยะยาว ส่วนที่ใครมองว่าไม่เคยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการรูปแบบนี้มาก่อนก็เป็นเรื่องจริง แต่ก่อนหน้านี้ต้องไม่ลืมว่าเราไม่เคยมีการปฏิรูปครั้งใหญ่ใน 3 ประเด็นนี้มาก่อนเช่นเดียวกัน” พญ.ประชุมพร กล่าว

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน การเข้าถึงยา และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร