ตั้งหลักก่อนตรวจ จากรายการ “ผู้หญิงถึงผู้หญิง”

โครงการ “ตั้งหลักก่อนตรวจ” สัมภาษณ์พิเศษ นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร รองประธานคณะทำงานวิชาการเรื่อง “นโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหม­าะสมกับประชาชน” ในรายการ “ผู้หญิงถึงผู้หญิง” ออกอากาศเมื่อ 30 ตุลาคม 2557

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ตรวจสุุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร