ร่างพ.ร.บ.ยาฯรอหมอรัชตะชงครม.

มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยา พ.ศ. … เพื่อนำมาใช้แทน พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 ว่า จากการหารือร่วมกับสภาเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย ภาคประชาชน สภาวิชาชีพต่างๆ ผู้ประกอบการ กลุ่มผู้ดูแลคุ้มครองสุขภาพระดับภูมิภาค บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ได้ข้อสรุปว่าจะต้องปรับแก้รายละเอียดส่วนใดบ้าง ซึ่งเป็นอำนาจของสำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการทำสรุปผล และนำเสนอต่อ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อดำเนินการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เบื้องต้นมีข้อสรุปปรับแก้ร่าง พ.ร.บ.ยาฯ ใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1.เรื่องประเภทยาแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 คือ ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ และยาสามัญประจำบ้าน 2.เรื่องการจ่ายยาจะยึดหลักการแพทย์เป็นผู้สั่ง และเภสัชกรเป็นผู้จ่าย เพื่อให้เกิดการตรวจสอบซ้ำ และ 3.การผสมยาจะต้องให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงเป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น ยกเว้นบางกรณีระหว่างทำหัตการ แพทย์สามารถผสมยาใช้ได้ แต่ไม่อนุญาตให้ผสมยา 2 ตัว ที่ขึ้นทะเบียนตำรับแล้วเก็บไว้รอจ่ายให้กับผู้ป่วย เพราะถือว่ามีสถานภาพเป็นยาใหม่ นอกจากนี้จะมีการปรับแก้บางถ้อยคำเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน การเข้าถึงยา และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร