คอลัมน์ ท้องถิ่นพูด: พิมพรรนี มีสุดเพียร นายกอบต.หนองแขม จ.ลพบุรี ‘ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย’

ข่าวสด ฉบับวันที่ 06 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ทวีศักดิ์ เดชชู
จากอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคข้อ และปวดเมื่อย มีมากขึ้น อาจเพราะกล้ามเนื้อทำงานมาก ทำให้เกิดความเมื่อยล้า การแพทย์แผนไทยจึงได้ถูกนำกลับมาใช้ในการบำบัดรักษา ทำให้อาการปวดเมื่อยคลายลง
Untitled5นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี กล่าวว่า โครงการนวดแผนไทยให้กับชาวหนองแขม เพื่อเสริมสร้างและรักษาสุขภาพร่างกายของประชาชนทั่วไป โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสริมสร้างสุขภาพร่างกายของประชาชนทั่วไป ให้สามารถนำความรู้ไปบำบัดบรรเทารักษาอาการของโรคภัยต่างๆ
และเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยให้ยั่งยืนสืบไป
การนวดเป็นการบำบัดร่างกาย คลายเครียด เคล็ดขัดยอก ช่วยให้ฟื้นฟูสภาพ
จิตใจ ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปี 2552 มุ่งเน้นการพัฒนาการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกให้เป็นระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศคู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมกลุ่มหมอพื้นบ้าน เป็นการสานต่อองค์ความรู้ภูมิปัญญาของบรรพชนให้ดำรงอยู่ในชุมชนอย่างยั่งยืน

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แพทย์แผนไทย ยาไทย และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร