นักวิชาการค้านคุมโฆษณานมปิดกั้นข้อมูลหวั่นทารกอันตราย

มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน หลัง ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการกำกับดูแลและควบคุมการทำการตลาดและการโฆษณานมสำหรับทารกและเด็กเล็ก ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวเสวนาเรื่อง “เดินหน้าอย่างไรให้ถูกทาง นานาทรรศนะว่าด้วย พ.ร.บ.คุ้มครองการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก” ซึ่งมีนักวิชาการพร้อมบรรดาคุณแม่ร่วมด้วย ว่า ตนสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 เดือน เพราะนมแม่ดีและมีประโยชน์ที่สุด ลูกตนก็ดื่มนมแม่ แต่นมผงก็มีการวิจัยยืนยันว่ามีคุณภาพและมีประโยชน์ การควบคุมโฆษณานมผงโดยนำไปเทียบกับเหล้าบุหรี่นั้นไม่ถูกต้อง เพราะเหล้าบุหรี่ให้โทษ”
“เราจะปิดหูปิดตาไม่ได้ ถ้ากฎหมายห้ามถึงขนาดไม่ให้หมอ พยาบาล และคนที่มีความรู้อธิบายถึงอาหารทดแทนนมแม่จะเป็นเรื่องใหญ่ จะทำให้แม่ไม่มีแหล่งข้อมูลวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้อาหารทดแทนนมแม่ อาจไปหาข้อมูลตามอินเตอร์เน็ตซึ่งมีทั้งจริงและเท็จ อาจส่งผลลบต่อสุขภาพทารกรุนแรง ผมขอให้ภาครัฐฟังเสียงให้รอบด้าน ทั้งนักวิชาการและบรรดาคุณแม่ด้วย” ดร.สมเดชกล่าว
ด้าน ดร.กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคุณแม่ลูกสอง กล่าวว่า ตนให้นมแม่กับลูกทั้งสองคนเอง แต่เนื่องจากมีน้ำนมน้อยไม่เพียงพอและด้วยหน้าที่การงานรัดตัว จึงจำเป็นต้องเสริมนมผงอีกทาง ซึ่งต้องค้นคว้าหาข้อมูลอย่างดี แต่ชาวบ้านที่อาจมีความรู้น้อย หากเราไปปิดกั้นข้อมูลเหล่านี้ สื่อเผยแพร่ไม่ได้ บุคลากรทางการแพทย์แนะนำไม่ได้ หากไปฟังคนรอบข้างที่ไม่มีความรู้ ไปป้อนน้ำข้าวป้อนนมข้นหวานผสมน้ำ หรือป้อนกล้วยครูดให้ทารก ทั้งๆ ที่กระเพาะเด็กยังทำงานได้ไม่เต็มที่จะเป็นอันตราย จึงเป็นเรื่องน่าห่วงมาก
น.ส.จรัสพร ตันประทุมวงษ์ คุณแม่ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว กล่าวว่า ตนมีปัญหาน้ำนมไม่เพียงพอจึงต้องพึ่งนมผงควบคู่กับนมแม่ ดังนั้นตนในฐานะที่เป็นแม่ควรมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับนมผง อาหารเสริม จากบุคลากรทางการแพทย์และอื่นๆ

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน เด็กเล็ก และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร