หนุนออกกฎหมายละเมิด’นมแม่’

Untitled3คม ชัด ลึก (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 06 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ประธานสมาพันธ์ เครือข่ายนมแม่แห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมัชชาสุขภาพโลก (World Health Assembly) และประเทศสมาชิกได้มีมติรับรองหลักเกณฑ์สากลว่าด้วยการตลาดอาหารทดแทนนมแม่ (International Code of Breast Milk Substitutes หรือ Code) ตั้งแต่ปี 2524 ซึ่งกำหนดไว้เพื่อปกป้องสุขภาพเด็กทุกคนให้เด็กได้กินนมแม่ เพราะนมแม่เป็นสารอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารกและเพื่อให้มั่นใจว่า เมื่อจำเป็นต้องใช้อาหารอื่นแทนนมแม่ แม่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนผ่านวิธีการตลาดที่เหมาะสม
นพ.ศิริวัฒน์ อธิบายว่า ถึงแม้ประเทศไทยจะประกาศใช้หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องมานานถึง 30 ปีแล้ว แต่เนื่องจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถบังคับใช้ รวมทั้งไม่มีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน ทำให้ยังมีการละเมิดหลักเกณฑ์อย่างแพร่หลาย เพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ที่มีอยู่จึงไม่เพียงพอสำหรับควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ดังนั้นการผลักดัน พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดสำหรับอาหารทารกและเด็กเล็ก และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึง เป็นวิธีที่จะสามารถควบคุมการตลาดส่งเสริมนมผง และเอาผิดกับผู้ละเมิดได้ โดยจะมีการทำประชาพิจารณ์ เพื่อเร่งผลักดัน พ.ร.บ.ดังกล่าวขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ก่อนนำเสนอต่อ ครม.
 “Code นม” ไม่ใช่ข้อกฎหมาย หรือข้อบังคับ แต่เป็นเพียงคำแนะนำเท่านั้น จึงทำให้เกิดการละเมิด อยู่ตลอด เช่น การแจกนมผงให้แม่ตามโรงพยาบาล คลินิก หรือแม้แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการตลาดเช่นนี้ของอุตสาหกรรมนมผง ทำให้เกิดผลเสียต่อแม่และลูก อีกทั้งยังทำให้เกิดความเชื่อแบบผิดๆ ว่านมผงมีคุณค่าเทียบเท่ากับนมแม่” นพ.ศิริวัฒน์ กล่าว
สำหรับทารกที่ดื่มนมแม่จะมีภูมิคุ้มกันที่ดีกว่าทารกที่ดื่มนมผง เช่น ท้องร่วง ปอดบวม หูอักเสบ นอกจากนั้นยังมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน และความดัน น้อยกว่าทารกที่ดื่มนมผงอีก

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน เด็กเล็ก และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร