เภสัชฯค้านพ.ร.บ.วิชาชีพ

มติชน ฉบับวันที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ผศ.ภก.ไกรสร ชัยโรจน์กาญจนา อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะตัวแทนกลุ่มเภสัชกรคัดค้านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. … ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537 ว่า ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรมฯฉบับปรับปรุง ถูกเสนอโดยสภาการเภสัชกรรม ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ล่าสุดกลุ่มเภสัชกรฯได้ยื่นหนังสือคัดค้านไปที่รัฐสภาแล้ว โดยขอให้ยุติการพิจารณาร่างดังกล่าว เนื่องจากไม่ได้ผ่านความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งๆ ที่เรื่องนี้ควรมีการประชาพิจารณ์ แต่กลับมีการนำเสนอเข้าเพื่อแก้ไขทันที
“ประเด็นที่น่ากังวลคือ มีการแก้ไขเพิ่มเติมคำนิยามวิชาชีพเภสัชกรรม ในมาตรา 4 พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537 โดยเพิ่มหน้าที่ในการปรุงยาและจ่ายยาให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข แต่ตัดการปรุงยาและขายยาของเภสัชกร ทั้งที่เป็นสาระสำคัญของนิยามที่เป็นสากลของวิชาชีพ ขณะเดียวกันให้มีการต่อใบอนุญาตทุก 5 ปี และต้องจ่ายค่าต่อใบอนุญาตฉบับละ 2,500 บาท ซึ่งเรื่องนี้มองเหมือนดี แต่ควรมีการทำประชาพิจารณ์ด้วย แต่ที่ผ่านมาไม่มีการถามความคิดเห็น ขณะนี้กลุ่มกำลังรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอคัดค้านและจะร้องต่อสภาเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ภายในสัปดาห์หน้า” ผศ.ภก.ไกรสรกล่าว

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน การเข้าถึงยา และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร