วุ่นพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหาย

ข่าวสด ฉบับวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา กล่าวถึงความพยายามผลักดัน (ร่าง) พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขว่า หากเปรียบเทียบคงเหมือนการผลักดัน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมทางการเมืองเข้าสภา ท่ามกลางการคัดค้าน ซึ่งสาเหตุที่บุคลากรทางการแพทย์คัดค้าน คือ 1.แพทย์พยาบาลทั่วประเทศกลายเป็นคนร้ายที่ก่อความเสียหาย จนต้องออกกฎหมายให้นำเงินภาษีไปจ่ายให้ โดยไม่รู้ว่าทำผิดจริงหรือไม่ ซึ่งจ่ายแล้วก็ไม่ได้ช่วยให้การรักษาปลอดภัยขึ้น 2.แพทย์ พยาบาล กลายเป็นแพะที่ถูกยัดข้อหา โดยให้ผู้ไม่มีความรู้ทางการแพทย์ ใช้เสียงข้างมากยกมือโหวต
นพ.เมธี กล่าวต่อว่า 3.โทษประมาทฐานช่วยคนอื่นไม่สำเร็จ ร้ายแรงกว่าคดีเจตนาฆ่า เพราะขยายอายุความให้แบบไม่มีอายุความ นับความรู้สึกของผู้บริโภคเป็นเกณฑ์ 4.ไม่มีการพิสูจน์ถูกผิด แต่สามารถรับเงินได้ทันที หากไปรับบริการทางการแพทย์ ทั้งเงินเยียวยาฉุกเฉินและการฟ้องร้อง 5.หลังจากได้เงินก้อนแรกแล้วเห็นว่า ก้อนที่สองอาจได้น้อยเกินไป สามารถฟ้องศาลได้ 6.ร่างพ.ร.บ.นี้ขัดนิติธรรม และ 7.พัฒนาความปลอดภัยโดยคนที่ไม่รู้จริงเรื่องรักษาพยาบาล
“กฎหมายแบบนี้ไม่สนว่าระบบสาธารณสุขจะล่มจมหรือไม่จึงอยากชี้แจงต่อนายกฯ รองนายกฯ และรมว.สธ. และเสนอแนวทางออกช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหาย โดยไม่ต้องออกกฎหมายใหม่” นพ.เมธีกล่าว

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน พรบ.คุ้มครองฯ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร