‘หมอ-พยาบาล’ยี้พ.ร.บ.ผู้เสียหายฯ

มติชน ฉบับวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา กล่าวถึงความคืบหน้าการผลักดันร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. …ว่า ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ แม้ชื่อจะฟังดูดี แต่เนื้อหา กลับตรงกันข้าม และว่าสาเหตุที่บุคลากรทางการแพทย์คัดค้าน เพราะแพทย์ พยาบาลทั่วประเทศที่ต้องทำงานช่วยชีวิตคน แบบหามรุ่งหามค่ำ กำลังจะกลายเป็นคนร้ายทั้งที่ไม่ได้มีเจตนา และการออกกฎหมายให้นำเงินภาษีไปจ่ายชดเชยให้ผู้ได้รับความเสียหายทางการแพทย์โดยไม่พิสูจน์ถูกผิด ก็ไม่ได้ช่วยให้กระบวนการรักษาปลอดภัยขึ้นแต่อย่างใด
“กฎหมายนี้ไม่ต่างอะไรกับประชานิยมจำนำข้าว แจกแท็บเล็ต ถูกใจทั้งผู้ให้ พอใจทั้งผู้รับ โดยไม่สนว่าระบบสาธารณสุขจะล่มจม จึงขอให้นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลงานด้านสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พิจารณาให้รอบคอบ ทั้งนี้ปัจจุบันมีกองทุนด้านสาธารณสุขอยู่แล้ว ดังนั้นจึงควรขยายมาตรา 41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 จากที่ช่วยเหลือเฉพาะผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ครอบคลุม ผู้ใช้สิทธิประกันสังคมและสวัสดิการข้าราชการด้วย” นพ.เมธีกล่าว

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน พรบ.คุ้มครองฯ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร