คนไข้ฉุกเฉินถูกเอกชนรีดเงิน สปสช.ตั้งทีมนัดเจรจา14พ.ย.

มติชน ฉบับวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
บอร์ด สปสช.มีมติตั้งคณะทำงานแก้ปัญหา รพ.เอกชนเก็บเงิน’คนไข้เจ็บป่วยฉุกเฉิน’ ยันเดินหน้าบูรณาการ 3 กองทุนสุขภาพรัฐ
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการหยิบยกเรื่องการดำเนินงานนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินบูรณาการ 3 กองทุนสุขภาพภาครัฐ มาหารือเพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานภายหลังจากที่มีการเดินหน้าโครงการตั้งแต่สมัยรัฐบาล น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งปรากฏว่าสามารถช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยได้ทันการ แต่ยังมีปัญหาในแง่ของโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งเรียกเก็บเงินจากผู้ป่วยหรือญาติ จนเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ออกมาร้องเรียน ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าปัญหาการปฏิเสธผู้ป่วยที่เกิดขึ้นอาจมาจากหลายสาเหตุ อาทิ คำจำกัดความนิยามเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ผู้ปฏิบัติงานยังเข้าใจไม่ตรงกัน และกรณีคิดอัตราค่าเหมาจ่ายผู้ป่วยฉุกเฉิน 10,500 บาท ตามค่าน้ำหนักโรค หรือค่าดีอาร์จี (DRG) ที่โรงพยาบาลเอกชนต้องการจำนวนเงินมากขึ้นอ้างว่าเพื่อให้คุ้มทุน
ทั้งนี้ นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเดินหน้านโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินบูรณาการ 3 กองทุน ทั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนประกันสังคม กองทุนสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยพิจารณาให้มีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ยังเกิดขึ้น ทั้งปัญหาที่มีการร้องเรียนว่า โรงพยาบาลเอกชนบางแห่งมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ขณะเดียวกัน บางแห่งก็ปฏิเสธรับผู้ป่วย ส่วนกรณีเรื่องโรงพยาบาลเอกชนต้องการให้เพิ่มอัตราค่าเหมาจ่ายรักษาเจ็บป่วยฉุกเฉินใหม่นั้น เรื่องนี้ที่ประชุมมีมติตั้งคณะทำงานแก้ปัญหานโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยมี นพ.จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ กรรมการบอร์ด สปสช. เป็นประธานคณะทำงาน เพื่อหารือร่วมกับตัวแทนกลุ่มโรงพยาบาลเอกชน โดยจะมีการประชุมนัดแรกในวันที่ 14 พฤศจิกายนนี้
“นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีการเสนอว่าการแก้ปัญหาดังกล่าว อาจต้องทำในภาพรวมร่วมด้วย ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะตั้งเป็นคณะกรรมการแก้ปัญหาภาพใหญ่ทั้งประเทศ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน แต่เรื่องดังกล่าวจะต้องศึกษารายละเอียดก่อน และจะมีการนำเข้าที่ประชุมบอร์ด สปสช.ครั้งต่อไป” นพ.วินัยกล่าว

โฆษณา

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน 3 กองทุนสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร