ปฏิรูปสุขภาพต้องให้ความสำคัญคนจัดภาระงานเหมาะสม

ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา กล่าวถึงแนวทางการปฏิรูประบบสุขภาพ ว่า ที่ผ่านมาแพทย์ พยาบาล มีจำนวนจำกัด แต่ต้องให้บริการผู้ป่วยจำนวนมาก โดยเฉพาะในร.พ.รัฐ ที่ผ่านมาแพทย์มีงานมาก พบว่าแพทย์ที่ตรวจวินิจฉัยคนไข้นอกทั่วไป ในร.พ.รัฐและเอกชนรวมแล้ว 240 ล้านครั้งต่อปี แบ่งเป็นแพทย์ที่ตรวจคนไข้ ในสามกองทุนสุขภาพภาครัฐ คือ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกันสังคม สิทธิสวัสดิการข้าราชการ ประมาณ 200 ล้านครั้งต่อปี ที่เหลือ 40 ล้านครั้งเป็นแพทย์ร.พ.เอกชน
พล.อ.ต.นพ.อิทธพรกล่าวต่อว่า การให้บริการคนไข้ระบบหลักประกันสุขภาพฯ จะอยู่ที่ 160-180 ล้านครั้ง ข้อเท็จจริงพบว่าในร.พ.รัฐ แพทย์ 1 คนต้องตรวจคนไข้สูงถึง 100-200 คนต่อการออกตรวจคนไข้นอก 1 ครั้ง ทำให้มีเวลาสื่อสารกับผู้ป่วยน้อย เฉลี่ยแล้วเพียง คนไข้ 1 คน ต่อ 1 นาที จึงต้องบริหารจัดการเวลา (Working Time Directive) ซึ่งเป็นเวลาการทำงานของแพทย์ที่เหมาะสมกับภาระงาน เช่น ในกลุ่มร.ร.แพทย์จะจัดระบบคิว ทำให้แพทย์ออกตรวจ 1 ครั้งต่อผู้ป่วย 30 คน ซึ่งจะต้องมีบุคลากรรัฐที่เพียงพอ ปัจจุบันแพทย์ใน สธ.มีประมาณ 13,500 คน จากแพทย์ทั้งประเทศ 47,000 คน ในปี 2558 จะมีแพทย์จบใหม่ 2,600 คน และจะบรรจุในร.พ.สังกัด สธ. 2,000 คน
พล.อ.ต.นพ.อิทธพรกล่าวว่า ร.พ.ในสำนักปลัดสธ. มีกว่า 840 แห่งทั่วประเทศ แพทย์ที่จบใหม่ปีแรกจะอยู่ร.พ.ขนาดใหญ่ แต่จะกระจายไปร.พ.ขนาดเล็กในปีที่ 2 และ 3 ที่เหลือ จะส่งผลให้มีแพทย์เพิ่มในร.พ.แต่ละแห่ง ที่ขาดอีกถึง 2-3 คนต่อปี ก็จะช่วยให้ระบบบริการดีขึ้นได้ แต่ต้องมีตำแหน่งรองรับด้วย ทุกปีมักจะเกิดปัญหาขาดตำแหน่ง ด้วยเหตุที่ สธ.ยังอยู่ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และต้องขออัตราแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุขอื่นๆ ทุกปี

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน 3 กองทุนสุขภาพ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร