‘แพทยสภา’วอนสปช.ดูแลอัตรากำลังคนสธ.

มติชน ฉบับวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า ปัจจุบันแพทย์และพยาบาลมีจำนวนจำกัด แต่ให้บริการประชาชนจำนวนมาก โดยเฉพาะบุคลากรในโรงพยาบาลรัฐ จากข้อมูลที่ผ่านมาพบว่าแพทย์ที่ตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยนอก (โอพีดี) ในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในภาพรวมทั้งประเทศ แพทย์ออกตรวจคนไข้สูงถึง 240 ล้านครั้งต่อปี แบ่งเป็นแพทย์ที่ตรวจคนไข้ใน 3 กองทุนสุขภาพภาครัฐคือ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนประกันสังคม กองทุนสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ รวม 200 ล้านครั้งต่อปี อีก 40 ล้านครั้ง เป็นแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชน
“เฉพาะแพทย์ที่ตรวจคนไข้ในระบบหลักประกันสุขภาพฯ หรือบัตรทอง 160-180 ล้านครั้ง ซึ่งข้อเท็จจริงพบว่า ในหลายสถานพยาบาลรัฐ แพทย์ 1 คน ต้องตรวจวินิจฉัยคนไข้สูงถึง 100-200 คนต่อการออกตรวจคนไข้นอก 1 ครั้ง คือ ตั้งแต่ช่วงเช้าถึงเที่ยง หรือคิดเป็น 180 นาที ซึ่งการตรวจในกลุ่มนี้จะทำให้มีเวลาในการพูดคุยสื่อสารทำความเข้าใจกับคนไข้บางรายเพียงคนละ 1 นาทีเท่านั้น ทำให้มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดความไม่เข้าใจกันจากการสื่อสารสูง จึงต้องมีการบริหารจัดการเวลาที่เรียกว่า Working Time Directive ซึ่งเป็นเวลาการทำงานของแพทย์ที่เหมาะสมกับภาระงาน เพื่อให้มีเวลาในการสื่อสารกับคนไข้มากขึ้น คุณภาพการรักษาก็จะดียิ่งขึ้น และความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นด้วย แต่ต้องระวังไม่กระทบสิทธิที่จะทำให้ผู้ป่วยที่จำเป็นเสียโอกาสในการเข้าถึงหรือรอคิวนานเกินไป” พล.อ.ต.นพ.อิทธพรกล่าว และว่า ปัจจุบันบุคลากรแพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีประมาณ 13,500 คน จากแพทย์ทั้งประเทศ 47,000 คน โดยในปี 2558 จะมีแพทย์จบใหม่อีก 2,600 คน ซึ่งโดยทั่วไปจะบรรจุในโรงพยาบาลสังกัด สธ. 2,000 คน กระจายในโรงพยาบาลกว่า 840 แห่งทั่วประเทศ ดังนั้นจะต้องมีตำแหน่งรองรับ แต่ที่ผ่านมาทุกปีมักจะเกิดปัญหาขาดตำแหน่ง ด้วยเหตุที่ สธ.ยังอยู่ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และต้องขออัตรากำลังทั้งแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่นๆ ทุกปี จึงขอให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) นำปัญหาเรื่องบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์ ฯลฯ ในภาครัฐเป็นเรื่องด่วนที่ต้องพิจารณาในลำดับต้น

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน 3 กองทุนสุขภาพ, กำลังคน และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร